O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dářství. a) v  plnění akce Z  a b) v  rozšiřování služeb obyvatelstvu. Splnění všech těchto soutěžních úkolů je ovšem možné jen v  součinnosti veškerého obyvatelstva města. Je třeba si brát příklad i za menších obcí, které pro své zvelebení vykonaly víc než my.

     V  diskusi promluvil s. S. Dvořák, který poděkoval místnímu národnímu výboru za zvelebení školních budov a zlepšení vzhledu města, a s. Vl. Černý, který vyslovil dík MNV za podporu zemědělské škole a JZD za umožnění praktického výcviku žáků školy v  zařízeních družstva. Předseda ONV s. Liml v  diskusi připomněl,  že nestačí práci národního výboru pouze chválit; ten musí práci organizovat a občané ji mají provádět. Nejlepším díkem občanů za práci MNV jsou závazky brigádnických hodin. Soutěže mezi národními výbory v  Novém Městě a ve Žďáře  mohou ulamovat hroty lokálnímu patriotismu. Nemá se zapomínat na JZD; je třeba mu pomáhat brigádnicky ve špičkových pracích a politicky v  přesvědčování drobných a středních rolníků o výhodách společného hospodaření. S. Černý hovořil o Komunálních podnicích, které dosud neplní své úkoly, s. Hlaváček o závadách v  úpravě komunikací a nesprávné personální politice Zvaku. S. Messenský podal vysvětlení k  vzneseným připomínkám. S. Chroust se přimlouval za zřízení opravy lyží při Komunálních službách a podniku na zpracování dřevního odpadu. Ke zřízení opravny lyží měl výhrady s. G. Suchý, který tvrdil, že pro opravnu lyží by bylo zapotřebí nových strojů, a bude-li málo oprav, bude se na ni doplácet. S. Šincl připomněl, že na nedostatky v  Komunálních službách třeba upozorňovat samotné provozovny a nikoliv jen vedení podniku. V  závěru diskuse doporučil s. Škavrada propagaci zdejších památek u příležitosti lyžařských závodů a návštěvu muzea, kde je expozice počátků lyžařství na Novoměstsku. Diskusi zhodnotil s. Liml, který se mimoto zabýval ještě mezinárodní situací a rozdíly mezi světovou soustavou socialistickou a kapitalistickou.

    Potom jednomyslně schváleno toto usnesení. Všichni členové MNV vyvinou v  zimní kampani širokou akci k  získání zemědělců pro vstup do JZD. Dále rozvinou kampaň k  získání co největšího počtu brigádnických hodin v  akci Z. Dílčího doplňkového rozpočtu ve výši 50.000 Kčs bude použito k  urychlení dostavby koupaliště a jeho zařízení. Schvaluje se soutěž s  MNV ve Žďáře nad Sázavou. MNV se postará o řádnou propagaci muzea a o zřízení opravny lyží v  provozovnách Komunálních služeb. Schůze skončila ve 22 hod.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková