O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pouze podporu ze strany MNV.

     Ke kontrole plnění plánu zimní kampaně a o plnění dodávek zemědělských produktů referoval s. Skalník. Politicko organizační zajištění činností MNV v  zimní kampani bylo schváleno a v  jejím rámci uskutečněna schůze rady s  městským výborem Národní fronty a masovými organizacemi.

     Plnění dodávek zemědělských produktů za rok 1957: JZD: maso vepřové 100 %, hovězí 100 %, mléko 100 %, vejce 100 %, brambory 100 % a obilí 100 %. Soukromý sektor: maso vepřové 97 %, hovězí 113, mléko 98, vejce 98, seno 100 a obilí 100 %. JZD dodrželo plánovanou jednotku 16 Kčs. V  kravíně i při velké mechanizaci zůstaly normy stejné jako při ruční práci. Těžkosti jsou s  převzetím funkce předsedy, kterou nikdo nechce. Žně i brambory zvládlo JZD v  poměrně krátkém čase jen za pomoci brigád z  Chirany. Těžkosti byly se sklizní otav. Vcelku se JZD se všemi potížemi vyrovnalo dobře.

     V  diskusi se zaměřili členové národního výboru na školení členů MNV, které má proběhnout v  únoru a v  březnu, k  hospodaření MNV, k  dokončení koupaliště, zřízení vozovky k  pekárnám, stavbě tělovýchovného střediska, veřejnému osvětlení, práci tiskové komise, pomoci JZD a ke zvýšení cizineckého ruchu.

     Na závěr schůze schváleno všemi přítomnými toto usnesení. Při odevzdání vodovodu do správy místního národního výboru odčerpal ZVAK ze stavu zaměstnanců vodárny jednu pracovní sílu; národní výbor bude trvat na tom, aby byl stav zaměstnanců zachován. Zkontroluje se práce členů stálých komisí. Ti, kdož nepracují, budou vyměněni. Školení členů MNV bude provedeno v  měsíci únoru a březnu. Všichni členové národního výboru a masové složky rozvinou v  zimní kampani co největší úsilí v  přesvědčování zemědělců pro vstup do JZD a rozšíření jeho členské a půdní základny. Členové MNV připomenou voličům svých obvodů, aby uzavírali závazky k  akci Z; každý člen odpracuje v  této akci 25 hod. a plnění bude kontrolovat s. Černý. Sestaví se doplňkový rozpočet na 50.000 Kčs a prostředků bude použito na dostavbu koupaliště a vybudování potřebných provozních zařízení.

     Zasedání skončilo ve 22,30 hod.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková