O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jely jako výběrové. Jako vždycky těšily se závody i letos velikému zájmu obyvatelstva města. V rámci kulturního pořadu byl promítnut v kině film Synové hor a po skončení závodu v neděli večer uspořádána lyžařská beseda. Po slavnostním zahájení 7. II. večer odebrala se delegace sportovců na místní hřbitov, kde položila na hrob závodníka Josefa Německého věnec. Pietní vzpomínkový proslov učinil zasloužilý mistr sportu architekt Karel Jarolímek.

     Start závodu se konal pro nedostatek sněhu ve městě u chaty Mercedes. Poštovní úřad při příležitosti závodů orážel listovní zásilky příležitostným razítkem.

     8. a 9. června se konal na sokolském stadionu krajský přebor dorostenců v lehké atletice, na němž startovali nejlepší závodníci Jihlavského kraje. Uspořádáním přeboru byla prověřena
tělocvičná jednota Sokol.

     6. října uspořádán celookresní žákovský turnaj v kopané o putovní pohár. Konal se na nově upraveném fotbalovém hřišti, jehož úpravy se zúčastnili nejenom členové oddílu kopané t. j. Sokol, ale i četní příznivci. Jejich zásluhou získalo město jedno z nejkrásnějších hřišť v celém kraji.

 

Razítko: Městský národní výbor
Nové Město na Moravě
Okres Žďár nad Sázavou

Podpis: nečitelný

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková