O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rada MNV požádala také radu ONV, aby bylo započato s arondací půdy a aby byly vytyčeny hony JZD.

      O vyřešení situace v  zemědělství v  našem městě jednala rada MNV na své schůzi 13. října. V  zásadě šlo o tři možnosti: rozšíření členské základny, převzetí půdy státními statky a přidělení přebývající půdy soukromě hospodařícím zemědělcům. Dva dny po schůzi rady byla svolána schůze zemědělců, kteří se měli poradit o tom, pro kterou možnost se rozhodnout. Z  32 pozvaných zemědělců se však dostavilo pouze dvanáct. Proti řešení zemědělské otázky v  jakékoliv formě (mimo ponechání soukromého hospodaření) stáli hlavně rolníci Arnošt Svítil, Stanislav Košík, František Pohanka, Adolf Buřval, Jaroslav Líbal, Vilém Vlček a Adolf Vašík. Zemědělci, kteří se na schůzi dostavili, se vyslovili až na dva pro eventualitu družstevní.

     Nepříznivé počasí na podzim velmi ohrozilo sklizeň brambor. Proto vyzvala rada MNV všechno obyvatelstvo k  vydatnější brigádnické výpomoci formou národních směn o říjnových sobotách a nedělích. K  10. říjnu splnilo JZD dodávku brambor na šedesát procent, soukromý sektor sotva na dvacet procent. Vůbec nic na státní dodávku k  tomuto dni neodvedli zemědělci Kaštánek, Häuslerová, Okurka, Kulík, Jelínek, Havliš, Sokolíček, Kaplan, Pejchal, Číhal, Rohlík a Slonková.

     IV) Události sportovní.

     Ve dnech 7. – 11. února konal se v  našem městě tradiční XX. Závod o zlatou lyži a současně X. ročník Memoriálu Josefa Německého. Velmi špatné sněhové poměry vedly ke vzniku pochybností, zda bude možno závody vůbec uskutečnit. Organizační výbor závodu, opíraje se o ochotnou výpomoc členů sportovního klubu i obyvatelstva města, které pomohlo při navážení sněhu na můstek, přece však závod uskutečnil.

     Závodu se zúčastnili pření lyžařští závodníci republiky, v  čele s  Jaroslavem Cardalem, zasloužilým mistrem sportu, vedle řady dalších závodníků první výkonnostní třídy. Zvlášť milým hostem bylo družstvo dorostenců z  Německé demokratické republiky a státní družstvo dorostenců naší republiky. Závod na 50 km, závod sdružený a závod žen na 10 km se

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková