O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zatím co na zbývajících dvou třetinách pracovalo 240 lidí. JZD svými vlastními pracovními silami na špičkové práce nestačí a bude potřebovati vydatné pomoci všech už také proto, že je nestálé počasí a sklizeň nestrpí odklad. Výzva k  výpomoci a k  urychlení žní byla několikrát opakována.

     Také během žňových prací pokračovala akce rozšiřování JZD na žďárském okrese, kde vstoupili do jednotných zemědělských družstev zemědělci z  blízkých novoměstských vesnic Nové Vsi a Slavkovic, povzbudivý příklad i pro dosud samostatně hospodařící zemědělce v  našem městě. Rozšiřovala se také členská základna v  družstvech už existujících, jako například v  Bobrové a v  Rudolci. Někteří naši zemědělci by také do JZD vstoupili, ale nechtěli být mezi prvními a báli se druhých, aby jim za to nenadávali. Proto rada MNV častěji informovala zemědělce o výhodách vstupu do JZD a o právech a povinnostech členů, a důrazně varovala před těmi, kdo organizují odpor proti vstupu do JZD, s  nimiž si už naše úřady a zákony dovedou poradit.

     Mezi prvními zemědělci, kteří o letošních žních splnili dodávku obilí státu na sto procent, byli: J. Líbal, J. Boháčová, A. Vašík, F. Formánek, F. Brambora, M. Rohlík, A. Kadlec, B. Ptáčková, S. Alt, F. Trávníček, M. Havlišová, J. Sáblík, A. Koutníková, J. Novotný, F. Dvořák. Daleko největší část zemědělců však neodvedla do konce srpna státu nic, a proto i jejich jména musela být zveřejněna, aby si i oni s  dodávkami pospíšili. Konečný termín pro splnění dodávek státu byl 7. září.

     Po žních rozvinula se akce pro rozšíření členské základny našeho JZD. Bylo nutno zahájit aktivnější boj o zemědělce, poněvadž někteří z  dosud samostatně hospodařících rolníků, jako třeba A. Buřval, zrazovali zemědělce před vstupem do JZD i výhrůžkami, jako: přece tam nevstoupíš, přece nezradíš. Bylo ovšem zapotřebí dalších přesvědčovacích akcí rozhlasem i s  pomocí agitačních dvojic, aby zemědělci pochopili, že jediná cesta k  jejich lepšímu životu vede přes jednotné zemědělské družstvo. Mnozí pochopili, a tak se pomalu ale jistě členská základna i v  našem JZD začala rozšiřovat vstupem dalších zemědělců. Do 19. září podalo přihlášku třináct členů s  60,25 ha půdy. Tím dosáhla půdní základna JZD výměry 227 ha výměry. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková