O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

o chemickém ošetřování a o kultivaci a výživě.

     7. března pozvala zemědělská komise místního národního výboru společně se zemědělskou mistrovskou školou naše zemědělce na přednášku s námětem Pracovní den na veterinární ošetřovně, kterou vykonali veterinární pracovníci. Přednáška byla doprovázena filmem a účastníci se v ní dověděli, které operace dobytka se na ošetřovně provádějí a o boji proti tuberkulóze a slintavce dobytka.

     V rámci zimní kampaně konala se 27. března v zasedací síni MNV beseda se zemědělci na námět Výroba a zpeněžení mléka a chov a odchov drůbeže. Pořad besedy byl doplněn poučným a zábavným filmem a zástupci mlékárny a drůbežárny zodpověděli i četné dotazy zemědělců.

     Počátkem června upozornila rada MNV naše zemědělce na nezbytnost pečlivé přípravy na sklizeň sena a na ošetření luk po senoseči. Agrotechnická lhůta pro náš okres byla stanovena od 15. června do 15. července u luk a pastvin, a do 23. července u víceletých pícnin na orné půdě.

     Koncem června musela rada MNV rozhlasem důrazně upozornit zemědělce, aby neváhali především s povinnou dodávkou sena státu. Mnozí sklízeli především pro sebe a na stát zapomínali, přestože 7. července byl stanoven jako konečný termín dodávky. Aby zemědělce donutila k horlivějšímu plnění dodávek, zveřejnila jmenovitě ty, kteří dodávku už na sto procent splnili, i ty, kteří dosud neodevzdali nic. Byli to samostatně hospodařící zemědělci J. Kaštánek, M. Häuslerová, F. Pohanka, V. Vlček, J. Kubík, F. Brambora, J. Svoboda, A. Kadlec, A. Krejčí a B. Ptáčková.

     V jarních i letních měsících probíhala pravidelně jednou za čtrnáct dní hledací akce mandelinky bramborové, která se objevila na několika místech našeho katastru. Bylo také nutno poprášit napadené kultury Dynocidem. Později byly napadené kultury chráněny také postřikem.

     V polovině srpna začaly v našem městě žně. Rada MNV požádala rozhlasovou výzvou školní mládež i dospělé občany o brigádnickou výpomoc místnímu JZD, které hospodaří na třetině půdy městského katastru, ale k dispozici má pouze třicet lidí,  

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková