O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zemědělskou problematikou v tomto roce.

     Úvodem nutno konstatovat, že v tomto roce byl ve městě sváděn tuhý boj o družstevní zemědělskou velkovýrobu. Již počátkem ledna obrátila se k zemědělcům rada krajského národního výboru v Jihlavě s krajským výborem Národní fronty rozhlasovou výzvou, v níž vyzvedlo úspěchy zemědělské výroby v uplynulém roce v Jihlavském kraji ve splnění dodávkových úkolů, v zakládání nových JZD a v upevňování již existujících a ve stále sílící myšlence zemědělské velkovýroby v jednotných zemědělských družstvech. Relace končila výzvou k rolníkům, aby vstupovali do JZD, protože jedinou cestou k blahobytu je cesta družstevní velkovýroby.

     Na 5. února svolala rada MNV v rámci zimní kampaně do kreslírny osmileté střední školy schůzi novoměstských zemědělců, aby je seznámila se stanovami JZD, především s oněmi body, které zajímají zemědělce nejvíce, jako jsou například práva a povinnosti členů, co se stane s majetkem zemědělce, když vstoupí do JZD, jak je tomu s odměňováním, s výstavbou družstva a ještě s dalšími problémy družstevní myšlenky. Chtěla je objektivně poučit a vyvrátit pomlouvačné nepravdy odpůrců JZD, úmyslně šířené šeptavou propagandou. Přesvědčovací práce byla ovšem velmi těžká, a jak ukázala malá účast zemědělců na schůzi, odpor proti myšlence JZD ve městě byl ještě příliš silný. V přesvědčovací kampani nedal se však národní výbor ničím odradit o zdánlivých neúspěchů a pokračoval v boji dále, jak o tom podají svědectví další kronikářské záznamy. Pro zajímavost uvádím, že v této době obhospodařovalo JZD v našem okrese 30 % veškeré půdy, na dodávkách se však podílelo 48 %.
   
      15. února uspořádala Osvětová beseda v zemědělské mistrovské škole v rámci zimní kampaně přednášku spojenou s besedou o používání strojených hnojiv na našich půdách. Přednášku vykonal a besedu vedl učitel zemědělské školy s. inž. Beneš.

     Počátkem března vysílal městský rozhlas v několika relacích poučení o tom, jak pečovat o stromy. V jednotlivých relacích pojednáno o odstraňování starých a chřadnoucích stromů, o jejich mechanickém ošetřování, o řezu, přeroubování,

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková