O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

.  Jiřím Kvasničkou o jeho dojmech a zážitcích ze studijní cesty v  Sovětském svazu, doplněná filmem.

     1.prosince byla otevřena v  Horáckém muzeu stálá expozice dělnického hnutí na Novoměstsku. Při otevření promluvil okresní školní inspektor s. Mir. Šajnar.

     12. prosince sehrálo Horácké divadlo proslulou komedii italského dramatika Karla Goldoniho  Hrubián.

     Na závěr Měsíce československo sovětského přátelství předvedl 14. prosince Horácký soubor písní a tanců v  sokolovně národopisné pásmo Horácko tančí a zpívá. Po ukončení byla taneční zábava.

     Krajská galerie v  Jihlavě, místní národní výbor a Horácké muzeum uspořádaly 15. prosince slavnostní matiné k  uctění 70. narozenin akademického malíře Josefa Jambora, které se konalo v  aule JSŠ. O životě a díle Mistrově promluvil dr. Jiří Šetlík, verše Miroslava Bureše, Františka Halase a Petra Křičky recitovala dramatická umělkyně čsl. rozhlasu J. Charvátová, klavírní skladby B. Martinů a J. Křičky zahrál inž. V. Milka. Matiné bylo současně zahájením výstavy Mistrových děl z  posledních let. Výstava, která potrvala do 6. ledna 1958, těšila se velké pozornosti a zájmu obyvatelstva našeho města.

     16. prosince konala se v  zemědělské mistrovské škole přednáška MUDr. Konráda pro zemědělce na téma Zemědělské úrazy a jejich prevence.

     Zájezdová scéna Vesnického divadla z  Prahy sehrála 19. prosince v  sokolovně hru sovětského dramatika V. Rozova, Šťastnou cestu. Odpoledne sehrála představení pro děti.

     26. prosince zopakoval Horácký soubor písní a tanců své hudební a taneční pásmo Horácko tančí a zpívá.

III.) Novoměstské JZD a zemědělství

     O novoměstském jednotném zemědělském družstvu a o zemědělských otázkách bylo už psáno v  první části v  souvislosti s  prací místního národního výboru. Je však nutné připojit ještě několik záznamů, zabývajících se    

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková