O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

kých škol promluvil učitel JSŠ Jaroslav Dvořák. Pietní vzpomínka byla ukončena státní hymnou.
      Rozsáhlá a pečlivě připravená odpolední slavnost byla pro deštivé  počasí konána pouze v  omezeném rozsahu v  místní sokolovně.
      Zdárný a velmi úspěšný průběh sjezdových slavností pečlivě připravila a zajistila sjezdová komise v  čele s  inž. J. Havlíčkem jako předsedou a ředitelem v. v. Josefem Tulisem jako jednatelem. Za veškerou obrovskou práci se sjezdem spojenou patří především jim i řadě dalších obětavých spolupracovníků srdečný a upřímný dík všech účastníků sjezdu i obyvatelstva města.
     8. září sehrálo Horácké divadlo Moliérovu komedii Don Juan . Téhož dne konal se v  aule JSŠ večer hudby a poezie, na němž účinkoval klavírní virtuos Ivan Růžička.
      Na 22. října připravil místní odbor Spolku přátel a žehu přednášku krajského tajemníka Jar. Chuchela z  Jihlavy o postupu kremace, doprovázenou světelnými obrazy.
     K  70. narozeninám akademického malíře Josefa Jambora (29. X.) zaslal místní národní výbor jménem všeho občanstva blahopřejný telegram. K  tomuto jubileu vydal MNV také pamětní tisk s  reprodukcí Mistrova portrétu od Vincence Makovského, s  kresbou Jamborovy chalupy na Blatinách od Jiřího Šebka a s  umělecko historickou studií Horácko malíře Josefa Jambora.
      Místní skupina Čsl. červeného kříže uspořádala 15. listopadu v  kreslírně osmileté střední školy zdravotní přednášku na téma Poruchy a choroby nervového systému, kterou proslovil primář psychiatrické léčebny v  Jihlavě dr. Kotina.
      Výbor žen při MNV připravil na sobotu 23. listopadu koncert slavného ženského pěveckého souboru, Vachova sboru moravských učitelek, řízený Břetislavem Bakalou. Na pořadu byly vynikající sbory našich klasiků B. Smetany a A. Dvořáka i skladatelů soudobých a úpravy lidových písní.
     27. listopadu se konala v  aule JSŠ beseda s  bývalým ředitelem této školy

Tagy: Horácké divadlo, Spolek přátel žehu, Josef Jambor

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková