O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

akademika prof. dr. inž. Vašátky, prof. ing. Kubelky, akademika prof. dr. Bechyně a prof. dr. ing. Linsbauera. Dále instalována expozice průmyslového výtvarníka skláře Beránka ze Škrdlovic, expozice místních závodů Sport, Chirana a Vývojový silniční závod. K výstavě byl vydán katalog o čtyřiceti stranách textu a šestnácti stranách vyobrazení s poučením o životě a díle horáckých umělcům výtvarných, hudebních a literárních a o pracovnících vědeckých. Jako vědecká zajímavost vystaveno umělé srdce, dílo prof. dr. Bláhy.
Odpoledne byl uspořádán autobusový zájezd na nově zbudovanou Vírskou přehradu za účasti asi čtyř set osob. Odborný výklad o přehradě podal ing. František Pospíšil.
Večer byla uspořádána slavnostní akademie na počest sjezdu abiturientů, rodáků a přátel Nového Města na Moravě pro cizí účastníky a v neděli večer pro obyvatelstvo místní.  Měla tento pořad: 1. Konvalinka, Slavnostní fanfáry. 2. Puškin,… jdou léta, jdou. 3. Projev předsedy MNO J. Břečky. 4. Křička, Doma. 5. Šír, Nokturno z Intimních nálad, 6. Křička, Sysel a Krtek, 7. Flek, Mateřídouška, Břízka, Rožec. 8. Smetana, Luisina polka. 9. Karník, Krásný sen. 10. Konvalinka, Jasmínu hvězdy bílé, Písně o štěstí (z Horáckých písní), 11. Křička, Kozlíčkovo naučení. 12. M. Konvalinka, Dumka pro klavír, 13. Křička, chlapci, 14.  Debussy, Preludium, Wieniawski, Legenda. 15. Karník, Německobrodské dueto. 16. Konvalinka, Nes mě, koníčku, Když jsem šel okolo vrat. 17. Flek, Zvonek, Traktát o prospěšnosti indukce aneb kantorské cepování. 18. Křička, Babiččin maršovský valčík. 19. Nezval, Zpěv míru. 20. Obrázek z horáckého posvícení (Horácký soubor písní a tanců) večer připravil a režíroval inž. Jar. Havlíček. Účinkovali A. Jelínková, N. Pipková a M. Pokorný- zpěv, J. Horák- housle, A. Horák, L. Jelínek, M. Konvalinka a H. Smíšková- klavír, J. Heřmanská, A. Křičková, B. Prokeš a M. Sommer- recitace a M. Benešová, E. Koňaříková a V. Smíšková- tance a Horácký soubor písní a tanců, řízený J. Maděrou. Sbor trubačů řídil A. Rovenský. Po oba večery byl sál sokolovny přeplněn.
V neděli 28. července byla v deset hodin zahájena vzpomínková slavnost za padlé a umučené občany novoměstské, spojená s manifestací za světový mír. Po zazpívání Smetanova Věna smíšeným sborem Rudého koutku ROZ učitelů novoměst-  

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012