O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pro vydání Almanachu, o který byl veliký zájem, který se ale bohužel neuskutečnil, přestože byl získán velmi bohatý a cenný materiál z příspěvku odborníků i z početných vzpomínek žáků i profesorů reálky a novoměstských rodáků. O průběhu příprav pravidelně informoval městský rozhlas, v němž také postupně čteny listy vynikajících rodáků a přátel Nového Města, zasílané pořadatelskému výboru jako odpovědi na pozvání, které  jim bylo ve formě vkusného a humorného zvacího listu zasláno. Krásné listy zaslali bývalý profesor reálky, univerzitní profesor dr. J. A. Bláha a Karel Juda, akademik Stanislav Bechyně, novoměstská rodačka Marie Kolaříková z Ameriky, hudební skladatel Jaroslav Křička a řada dalších. Tvrdým oříškem bylo ubytování spousty přihlášených účastníků slavností, ale i tento problém byl dík pochopení našich spoluobčanů, kteří ochotně nabídli svá lůžka, uspokojivě zvládnut.
Průběh slavností 25. července uspořádána v sále sokolovny přednáška novoměstského rodáka, profesora Vysoké školy technické v Bratislavě inž. dr Aleše Bláhy, vynikajícího vědce v oboru řiditelných raket, o letech do vesmíru. Pro obrovský zájem byla proslovena  po prvé pro obyvatele města a po druhé 26. července pro hosty.
V sobotu 27. července byla slavnostně otevřena výstava Umění, věda a práce horáckého lidu. Zahájili ji pracovnice Zemského muzea v Brně Dr. Helena Kusáková. Hudební pořad provedlo kvarteto bratří Horáků, abiturientů novoměstského reálného gymnázia. Uměleckou část výstavy obeslalo svými pracemi dvacet-šest malířů a šest sochařů, z nichž nejvýznamnější, profesor Vincenc Makovský, mohutnou sochou Jana Ámose Komenského, jejíž bronzový odlitek bude odhalen v Naardenu, a provedení v sádře, které instalováno na výstavě, zůstane v aule JSŠ jako umělcův dar Novému Městu, Mistrova rodišti. Vedle uměleckých děl výtvarných vystaveny básnické i prozaické knihy novoměstských a horáckých autorů, díla skladatelů hudebních a bohatá expozice děl pracovníků vědeckých, například prof. Dr. Bláhy, inž. Šimka, prof. dr. Vaverky, prof. dr. Záruby, prof, dr. Hošpese, prof. dr. Koudelky, prof. dr. Vykutila    

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012