O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci filmové university promítnut 28. května v našem kině celovečerní dokumentární film o geniálním německém  hudebním skladateli Ludvíku van Beethovenovi.
30. května otevřena v aule jedenáctileté střední školy II . výstava ze současné tvorby našich předních malířů. Zahajovací projev přednesl s. Sádovský ze Svratky. Mezi vystavenými obrazy byla také řada děl významných malířů Vysočiny včele s K. Němcem, Aloisem Podlouckým a P. Kopáčkem.
13. června provedl soubor Horáckého divadla dílo vynikajícího belgického dramatika, básníka a kritika Emile Verhaerena, Filip II. Téhož dne uspořádala hudební škola se sdružením rodičů a přátel školy v aule jedenáctiletky závěrečné vystoupení svých žáků ve hře na klavír a na housle.
Poněvadž pokusy o vzkříšení sborového zpěvu v našem městě, které učinila hudební škola se nesetkaly s úspěchem, učiněn ještě třetí pokus v souvislosti s připravovaným Prvním novoměstským kulturním létem. Rudý koutek závodní organizace ROH učitelů novoměstských škol provedl náborovou akci hlavně mezi učiteli a členy bývalého pěveckého spolku Smetana, jichž se sešlo na první zkoušku, svolanou koncem května do auly jedenáctiletky, na padesát. Řízení se ujal bývalý sbormistr  Smetany dr. Josef Mikulec, pod jehož vedením se činnost pěkně rozvinula. První vystoupení stanovena při slavnostech Novoměstského kulturního léta koncem července.

Novoměstské kulturní léto.
Z iniciativy novoměstského rodáka a vynikajícího kulturního pracovníka v období mezi dvěma světovými válkami, s. inž. Havlíčka, a za spoluúčasti ochotných a obětavých spolupracovníků včele s bývalým ředitelem měšťanské školy Josefem Tulisem o jeho paní a finanční pomoci místního národního výboru bylo rozhodnuto uspořádat letos po prvé v našem městě Kulturní léto, spojené se sjezdem abiturientů novoměstské reálky a rodáků a přátel Nového Města. Bylo utvořeno několik komisí, které na početných schůzích připravily pořad a povšechné zajištění slavností po stránce propagační, ideově politické i hospodářské. Ustavena komise

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012