O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

badatelů o polární oblasti.
16. března uspořádal okresní výbor Čsl. svozu mládeže společně se školským odborem rady ONV ve Žďáře nad Sázavou v sále kulturního domu přehlídku nejlepší mládežnických souborů a jednotlivců v Soutěži tvořivosti mládeže. Po programu zahrály soubory k poslechu a k tanci.
V rámci celostátních oslav Jana Ámose Komenského uspořádal MNV a ředitelství obou novoměstských škol 28. března v aule jedenáctileté střední školy slavnostní kulturní večer. O životě, díle a významu Komenského promluvila učitelka JSŠ s. H. Havlátová. V recitační a hudební části pořadu účinkovali žáci a učitelé jedenáctiletky a chrámový pěvecký sbor místní evangelické církve, řízený F. Kožíškem. Při této příležitosti byla nově upravená aula JSŠ znovu odevzdána kulturním účelům u našeho města.
Místní skupina Čsl. Červeného kříže uspořádala 17. dubna v kreslírně osmileté střední školy zdravotnickou besedu, na které přednášel MUT Vilém Komínek a závodní lékař ze Žďáru.
26. dubna konal se v aule jedenáctileté střední školy koncert, na němž účinkoval učitel zdejší hudební školy J. Bártek (housle) a učitelka hudební školy v Kamenici nad Lípou R. Halíková (klavír). Večer nejkrásnějších hudebních melodií světového houslového repertoáru byl velmi pěkný a měl vysokou uměleckou úroveň.
Místní výbor Národní fronty uskutečnil 7. května v kreslírně osmileté střední školy přednášku pracovníka zahraničního oddělení ústředního výboru K S Č s. Štěpánovského na námět Vítězná Čína.
20. května sehrál dramatický odbor Klicpera Závodního klubu Motorpal v Jihlavě, vítěz 2. krajského festivalu nejvyspělejších ochotnických souborů kraje, divadelní hru Petra Karvaše Pacient 113. Představení se uskutečnilo z podnětu Závodního klubu NÚNZ, který tento vynikající, krajský ochotnický soubor do našeho města pozval.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012