O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Pionýrům kroužku čsl. sovětského přátelství jedenáctileté střední školy podařilo se nalézt v kaliningradské oblasti kapitána Michajla M. Korelského, věrného přítele kapitána inž. Rogozy, pochovaného v květnu r. 1945 v parku na náměstí. Navázali s ním písemný styk a obdrželi od něho několik krásných dopisů.
Poněvadž první pokus o obnovení pěveckého souboru při hudební škole z konce ledna t. r. se nesetkal s úspěchem, učiněn začátkem března pokus nový. Zájemcům o zpěv zasláno pozvánka, podepsaná předsedou bývalého pěveckého spolku Smetana Josefem Jelínkem, za Osvětovou besedu Josefem Večeřou a za hudební školu jejím učitelem J. Bártkem, který se měl ujmout funkce sbormistra. První zkouška svolána na 12. března. Dostavilo se však na ni pouze několik zpěváků, a tak ani tento druhý pokus nevedl k ničemu.
8. března byla uspořádána v sále kulturního domu oslava Mezinárodního dne žen. O jeho významu promluvila s. Axlerová z Ústředí výboru žen v Praze, kulturní počet obstarali pionýři a svazáčci novoměstských škol. Městský rozhlas vysílal k tomuto dni dvě zvláštní relace, v nichž oceněno postavení a význam ženy v socialistické společnosti a v boji za světový mír.
10. března sehrál dramatický odbor OÚNZ a Chirany v sále kulturního domu při příležitosti krajského hudebního festivalu divadelní hru laureáta Mezinárodní ceny míru Nazima Hikmeta, Legendu o lásce. Režijně, scénicky i herecky velmi dobře připravená hra se setkala u návštěvníků s pronikavým úspěchem.
V dubnu instalována v aule jedenáctileté střední školy výstava obrazů ze současné tvorby našich předních malířů Kuby, Liestra, Strettiho a dalších, mezi nimiž nechyběli ani vynikající malíři Vysočiny, jako Jambor, Kopáček, Podloucký, Kosinka, Frömlová, Zezuláková a další. Byla zahájena 7. dubna a trvala do 23. dubna. Těšila se velikému zájmu početných návštěvníků.
13. března uspořádala Osvětová beseda  společně s městskou odbočku Svazu čsl. sovětského přátelství v kreslírně osmileté střední školy besedu o polárních krajích. Beseda se konala v době, kdy 24. února byla zahájena pravidelná letecká doprava mezi Kodaní a Tokiem přes severní pól a kdy velmi zesílil zájem sovětských i amerických

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012