O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

otázky. Zejména byla zdůrazněna nutnost trvání na tom, aby o všech záležitostech města nebylo rozhodováno byrokraticky od zeleného stolu, ale jen po předchozí domluvě s orgány místní lidosprávy. Na téže schůzi bylo jednáno také o žádosti jednotných zemědělských družstev z obvodu Nového Města na Moravě, která žádají o zřízení okresního veterinárního střediska v našem městě. Jednání naráželo na otázku získání vhodných místností pro plánované středisko. Nakonec bylo usneseno zajistit podle možnosti místnosti pro středisko pracujícího dorostu národního podniku Chirana, umístěné dosud v bývalé budově tamních úřadů (číslo domu 32) jinde a uvolnit celý dům pro veterinární středisko.
Stavba koupaliště na Klečkově rybníku, plánovaná už v roce 1952, není zatím úspěšná. Několikráte se sice na určeném místě pracovalo, bylo vyrovnáno pole na severozápadním okraji rybníka, určené na pláž, částečně bylo vyvezeno i bahno z některých částí rybníka, ale přes četné závazky pracujících není nikoho, kdo by dokázal práci usměrnit až k jejímu dokončení. Trpí tím celé město, vždyť v letních měsících není ani pro návštěvníky vhodné koupaliště. Stejně tak nebyla dokončena ani úprava parcely po zbořeném Vyplašilově domu v ohbí Stalingradské ulice a ani další plánované a mnohdy započaté stavby nebyly dokončeny. Město tím ztrácí velké finanční hodnoty a občané důvěru v práci lidosprávy.
Ve středu 31. března bylo vyhlášeno smíření cen potravinářského a průmyslového zboží, platné od 1. dubna 1954. Byly smířeny maloobchodní ceny chleba, mouky, másla, vajec, čaje, kakaa a marmelád a výrobků z nich, dále ceny tkanin, konfekce, obuvi, chemických výrobků, fotopotřeb, stavebního materiálu i jiného průmyslového zboží. Nebyly však smířeny cena masa masných výrobků, které jsou stále úzkým
 

Rok: