O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

projevu předseda MNV s. Josef Břečka. Diskuse k návrhům zákonů o národních výborech i k oběma předneseným referátům byla velmi slabá. Občané, kteří v diskusi vystoupili, si stěžovali zejména na to, že město ztrácí jednu instituci po druhé a že nadřízené úřady rozhodují o záležitostech města, aniž by s kýmkoliv ze zástupců města mluvily.
Ve dnech 20. – 24. února se konalo v Novém Městě na Moravě celostátní finále školského úseku Sportovních her mládeže v běhu na lyžích. Byl to jeden z největších podniků letošního zimního období, celkem se ho zúčastnilo na 300 závodníků z celá republiky a celá řada oficiálních hostí. Protože pro tak velký počet hostů a závodníků nebylo možné zajistit ubytování přímo ve městě, byli někteří ubytováni v okolních rekreačních střediscích a každodenně při váženi autobusy k závodům. Po pět  dnů bojovali závodníci o prvenství a velmi významných úspěchů dosáhli i novoměstští lyžaři, zejména Jana Stejskalová, která zvítězila v soutěži v běhu na lyžích mladších dorostenek na 3 km a Anna Fialová, která byla první v soutěži starších dorostenek v běhu na lyžích na 5 km. Pavel Krabec skončil jako třetí v běhu starších dorostenců na 10 km.
Na schůzi rady MNV dne 26. února bylo jednáno o jedné z nejožehavějších otázek vývoje města, o vzájemném poměru mezi Novým Městem na Moravě a mezi okresním městem Žďár nad Sázavou. Bylo zde konstatováno, že občané jsou rozhořčeni tím, že všechny úřady, školy a veřejné instituce jsou městu odebírány ve prospěch Žďáru nad Sázavou a že výstavba průmyslového střediska ve Žďáře nad Sázavou se velmi nepříznivě odráží ve výstavbě všech ostatních obcí okresu. Občané se pak jen velmi neradi zúčastňují veřejných schůzí a slavností a pozbývají zájem o výstavbu města. Na schůzi bylo usneseno požádati ONV ve Žďáře nad Sázavou, aby byla konána společná schůze rady ONV ve Žďáře nad Sázavou s radou MNV v Novém Městě na Moravě, kdy by se projednaly a vyřídily všechny sporné
 

Rok: