O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nebyl splněn plán v cihelně a také prádelna vykazuje ztrátu; elektroinstalatérství nebylo ještě v provozu; nákladní doprava je sice pasivní, ale pomáhá zajistit splně rozšířených úkolů v kamenolomu), zřízení čistírny, patronát Chirany nad JZD v Novém Městě, práci JZD, placení školních brigád státními statky, zlepšení veřejného osvětlení, zřízení podniku na zpracování dřevního odpadu a bytové výstavby Jáchymovských dolů.
Usnesení. Opatření učiněná radou se schvalují. Schvaluje se utvoření Komunálních služeb v Novém Městě na Moravě od 1. ledna 1958 a jejich personální obsazení. Schvaluje se plán politicko organizačního zajištění činnost MNV v zimní kampani. Radě se ukládá podávat v r. 1958 měsíčně plénu zprávu o hospodářských výsledcích jednotlivých provozoven Komunálních služeb, Na lednovém zasedání předloží rada plénu závěrku hospodaření MNV a jeho provozoven. Radě se ukládá zřídit ve městě rychločistírnu prádla a oděvů a řezání dříví.      Rada spolu se zástupci Chirany projedná s Okresním výborem KSČ, aby Chirana měla patronát nad místním JZD. MNV se obrátí na Ústřední výbor KSČ s dotazem, jak je vyřízena žádost národního výboru o zřízení továrny na dřevní odpad. Schůze byla ukončena ve 23 hodin.
                                       2 Kulturní život města.
Dramatický kroužek Závodního klubu Okresního ústavu národního zdraví opakoval 17. ledna na četná přání občanstva klasickou veselohru L. Stroupežnického Paní mincmistrová.
29. ledna uspořádala hudební škola veřejné vystoupení žáků ve hře na hudební nástroje, především na klavír a na housle. Vystoupení bylo pečlivě připraveno a mělo živý ohlas u přítomných rodičů žáků.
Začátkem února se pokusila Osvětová beseda založit ve městě kroužek fotografů pro začátečníky i pokročilé. Ustavující schůzka byla svolána 1. února do osmileté střední školy. Současně proveden nábor do hudebních kursů při osvětové besedě, a to ve hře na klavír, housle, harmoniku a dechové nástroje.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek