O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ručila, aby na jeho místo byl ustanoven s. Oldřich Bohuňovský, který má pro toto místo odbornou kvalifikaci a již nyní velmi intenzivně pracuje v kulturním životě města. Na místo administrativní pracovnice národního výboru, uprázdněné odchodem s. Michajlovové do důchodu, doporučila rada s. Emílii Kotlářovou, dosavadní zaměstnankyní Jáchymovských dolů. Vzala na vědomí rezignaci s. M. Šajnara na funkci člena muzejní komise a rozvázání pracovního poměru s. Zd. Králíčka u provozoven místního národního výboru. Na návrh komise sociální a zdravotní usnesla se rada nabídnout zdejší dům č. 295 pro vybudování domova důchodců. Dále se rada zabývala otázkami zemědělskými, sledovala plnění dodávek a placení daní a vypracovala plán politicko organizačního zajištění činnosti MNV v zimním období.
Ve zprávě o plnění usnesení z posledního plenárního zasedání s. předseda uvedl, že 4. prosince byly za slabé účasti provedeny v obvodech besedy s voliči. Zlepšení práce komisí se dosud neprojevila. Zápisy ze schůzí komisí jsou kontrolovány. Nevyřízen zůstal sedmý bod snesení, aby rada do 15. prosince provedla volbu uličních výborů. Důvodem bylo to, že i tajemník byli na škole mimo Nové Město. K volbám dojde počátkem ledna příštího roku. Na úseku místního hospodářství zajistila rada zřízení vlastních komunálních služeb, které budou mít kanceláře v budově MNO.
O úkolech národního výboru na úseku místního hospodářství promluvil podrobně s. Messenský. Zmínil se o tom, že v současné době probíhá na okrese reorganizace podniku Komunálních služeb, které mají být decentralizovány až na místní národní výbory, a tím má být dosaženo jejich rozšíření a zkvalitnění. Dále uvedl, že kromě provozoven, které nově zřizovaný podnik přijme z Komunálních služeb ve Žďáře, budou do něho začleněny dosavadní provozovny MNO, především kovářství a elektroinstalaterství, a postupně potom další. Na provádění služeb a na činnost podniku bude dozírat MNV a občanstvo.
O politické a organizační přípravě zimní kampaně informoval tajemník s. Skalník. Potom následovala diskuse k jednotlivým zprávám.  Zaměřila se k podnikům komunálních služeb a k jejich dosavadnímu hospodaření (hospodaří velmi dobře a vykazují zisk 52.000Kčs; dobře pracuje kamenolom; 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek