O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

4. 12.  vykonány v místnosti jedenáctileté střední školy, osmileté střední školy, zemědělské školy a místního národního výboru obvodové schůze voličů, na nichž členové nár. výboru  pohovořili s voliči o práci MNV a podali připomínky k jejímu zlepšení.
Celoroční plán práce a hospodaření splnily novoměstské závody a podniky v tomto pořadí: Oděvní obchod – vedoucí Konvalinková – 7. října, Národní podnik Sport 1. prosince a téhož dne Jihlavské dřevařské závody – závod Nové Město, který se zařadil na první místo mezi pilařskými závody celého Jihlavského kraje. Čsl. len – národní podnik, tírny Nové Město na Moravě 18.12 a téhož dne Masný průmysl v Kostelci, pobočný závod v Novém Městě. Všem závodům za úspěšnou práci poděkovala a v mimořádných rozhlasových relacích blahopřála rada MNV.
20. prosince se konalo v zasedací síni 7. v tomto roce poslední, plenární zasedání MNV za účasti 23 členů, člena KNV s. Remeše, člena ONV s. inž. Milky, instruktorky ONV s. V. Šteflové, předsedy tiskové komise s. L. Dvořáka a vedoucího komunálního podniku s. G. Suchého. Na pořadu jednání byly zpráva předsedy o činnosti rady MNV od posledního zasedání pléna, úkoly MNV na úseku místního hospodářství, zimní kampaň, diskuse a schválení usnesení.
Předseda s. Břečka konstatoval ve své zprávě o činnosti rady, že měla tři schůze, z nichž jedna byla společná s radou MNV ve Žďáře nad Sázavou. Na této schůzi byla projednána soutěž mezi oběma národními výbory a vyměněny zkušenosti. Zjištěno, že národní výbor nás dostihl v plnění dodávek zemědělských produktů a na státní nákup a že také dosáhl úspěchu ve sběru odpadových surovin. Konstatováno, že soutěž pomáhá oběma národním výborům a že proto v ní bude pokračováno i v příštím roce.
Dále prodiskutována práce výkupních pracovníků a usneseno doporučit radě ONV jejich zrušení v Novém Městě a přenesení jejich agendy na národní výbor. Rada požádala odbor školství a kultury rady ONV ve Žďáře nad Sáz., aby odvolal učitele hudby J. Bártka z jeho funkce a

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek