O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Oslavy 40. výročí Velké říjnové revoluce

V dopoledních hodinách 247. října proběhla naším městem jižní větev celostátní štafety k 40. výročí VŘSR. Štafetoví běžci ji předali na křižovatce k Petrovicím a nesli ji přes náměstí kolem budovy osmileté střední školy zpět na náměstí k budově MNV. Zde byla krátká zastávka, v níž štafetu pozdravili zástupci národního výboru a městské odbočky Svazu československo sovětského přátelství. Aktu přivítání štafety se zúčastnili pionýři a svazáci novoměstských škol a pracující ze závodů.
Dne 6. listopadu se konalo ve 13 hodin před budovou osmileté střední školy shromáždění novoměstských pracujících v podvečer tradiční průvod k hrobům rudoarmějců, padlých při osvobozování našeho města v r. 1945 a večer v přeplněném sále sokolovny slavnostní večer s kulturním programem, který připravili žáci osmileté a jedenáctileté střední školy, hudební školy a pěvecký soubor Závodního klubu 9. květen. V dalším průběhu Měsíce čsl. sov. přátelství uspořádána n.p. Kniha výstava sovětských knih, dvě přednášky se sovětskou tématikou, promítnuto několik sovětských filmů a na závěr Měsíce uspořádána 12. prosince schůze s proslovem o významu Spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR a s kulturním programem.

18. listopadu uctilo naše město památku zemřelého druhého dělnického presidenta naší republiky s. Antonína Zápotockého. V budově okresního ústavu národního zdraví a bývalé spořitelny byly 17. a 18. listopadu vyloženy kondolenční archy, do níž svými podpisy zapsali naši pracující projevy své soustrasti. 18. listopadu za houkání sirén továren a lokomotiv uctěna památka zesnulého presidenta dvouminutovým tichem a zastavením všeho provozu na ulicích. Pietní akt se konal v 15 hod u smutečního katafalku před budovou osmileté střední školy. Byl zahájen písní Vstanou noví bojovníci, kterou zazpíval pěvecký sbor ZK 9. květen. Pokračoval proslovem zástupce městského výboru KSČ a zasíváním Smetanova Věna a Písně práce. V 15.40 připojen městský rozhlas na rozhlas státní, který vysílal smuteční projev prvního tajemníka Ústředního výboru KSČ s. V. Novotného a vedoucího státní delegace Sovětského svazu s. Vorošilova při pohřebním obřadu na Pražském hradě. Smuteční tryzna, která se

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal