O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

adě se ukládá získat větší počet brigádníků na adaptaci kina a stavbu koupaliště.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými a schůze byla ve 22.30 hod. skončena.

6. listopadu se konalo mimořádné slavnostní zasedání místního národního výboru v aule jedenáctileté střední školy. Byl přítomno 23 členů a 57 občanů.
Jednání zahájil náměstek předsedy s. Messenský, který v krátkém úvodním proslovu připomněl, že slavnostní zasedání bylo svoláno na oslavu 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Potom pionýrka Hošpesová přednesla pozdrav pionýrů a předseda MNV Břečka přednesl slavnostní projev. Zhodnotil v něm především  průběh a dějinný význam VŘSR pro pracující lid Ruska i proletariát celého světa, jakož i pro koloniální národy. Dále se zmínil o velkolepém úsilí sovětského lidu, o jeho vítězném boji s německým fašismem ve druhé světové válce a jeho mírovém úsilí v době současné. Zvláštní pozornost věnoval výsledkům XX. sjezdu KSSS a tomu, jak náš lid po boku svého spojence, Sovětského svazu, s jeho pomocí buduje socialismus v naší vlasti.
Ve druhé části svého proslovu zhodnotil s. Břečka práci členů rady a pléna MNV a jednotlivých komisí. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisech o jednotlivých zasedání MNV. Potom se dotkl otázky bytové výstavby, práce kulturní, úpravy komunikací, sběru odpadových surovin, plnění akce Z ( na stavbě tělovýchovného střediska odpracováno 2 500 hod, na stavbě koupaliště 2 100 hod, na úpravě vozovky v Monseově ulici 500 hod, na stavbě vozovky na Betlém 300 hod, na úpravě města v jarním úklidu 12 500 hod, na rozšíření vodovodu u pekáren 500 hod).Úspěšně plněny také závazky na úseku místního hospodářství, Výboru žen a JZD. V závěru připomněl ještě s. předseda plnění dodávek z výroby rostlinné a živočišné, kde byly v některých ukazatelích dodávek na státní nákup závazky překročeny, jako např. ve vejcích, bramborách a v mléku.
Slavnostní zasedání ukončeno závěrečným projevem s. Messenského a zazpíváním Písně práce.               

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal