O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v jedenáctiletce. Z téhož důvodu důvodu nebude možno provést všechny plánované opravy komunikací. Také nedostatky na daních jsou značné. V akci Z úspěšně pokračuje stavba koupaliště, během několika dní bude navážena hráz a v příštím roce bude třeba provést dlažbu hráze a zřídit šatny. Z programového plánu splněna plánovaná úprava ulice Drobného a Smetanovy. Bude dokončena úprava ulice Monseovy.
      K zemědělským otázkám promluvil předseda stálé zemědělské komise s. inž. Beneš. Ve svém referátě konstatoval, že jsou dobře plněny podzimní práce a že hluboká orba bude provedena do čtrnácti dnů. Okopaniny jsou sklizeny, ale nejsou ošetřovány louky. JZD vázlo se sklizní osiv. Krmivová základna je zajištěna, plnění dodávek až na brambory je dobré. Hospodářsko technická úprava půdy byla provedena. Do JZD vstoupilo třináct zemědělců a v přesvědčované akci je nutno pokračovat. V zemědělské komisi řešena otázka plemenných kozlů, kteří byli dáni do Radňovic. Komise doporučují, aby byl v JZD zaveden chov kachen, zřízena nová drůbežárna a provedena úprava luk těžkými mechanizačními prostředky. V závěru podal s. inž. Beneš zprávu o stavu činnosti zemědělské mistrovské třídy.
V diskusi, kterou řídil tajemník s. Skalník, učiněny dotazy na přenesení vybírané domovní daně na místní národní výbor, na vybírání daní a na postup proti neplatičům, na neposečení otav v JZD, úpravu luk, záležitost zemědělského závodu občana Kaštánka, státní traktorovou stanici, 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, jmenování nových členů uličních výborů a jmenování s. Svačiny předsedou tiskové komise.
Usnesení: Členové národního výboru budou působit na občany svých obvodů, aby urychleně uhradili dlužné daně, neplatiči budou voláni před trestní komisi. MNV zajistí dostatečné množství kamene na dokončení dlažby hráze koupaliště. Připomene zemědělcům povinnost ošetření luk. Vyzve zemědělce, aby dodali dlužné dodávky zemědělských produktů. Požádá radu ONV, aby správa domovní daně byla přenesena na MNV. Rada bude doporučovat slevu daně jen v ojedinělých případech.    

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal