O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

šířením členské základny. Po vstupu nových zemědělců do JZD zvýšila se půdní základna o 60,20 ha a členská základna o 13 pracovníků JZD by obhospodařovalo 127 ha půdy. Zbývá však ještě 30 ha půdy, která je psána na MNV. O té třeba rozhodnout. Možnosti jsou dvě: přidělit půdu soukromému sektoru do nucenému nájmu anebo jednat se státními statky o převzetí této půdy. Rada je pro první eventualitu a pro další přesvědčování zemědělců pro vstup do JZD, tak aby do r. 1960 byla všechna půda v našem městě v socialistickém sektoru.
     Plnění dodávek:  JZD  splnilo vepřové maso na 70%, hovězí 87%, vejce 100%, mléko 76%, seno 104% a zrniny 100%. Soukromý sektor: vepřové na 78,2%, hovězí 71,8%, vejce 93,6, mléko 74,3%, seno 100%. Brambory dosud splněny nejsou.
     O hospodaření MNV a plnění programového plánu podal zprávu náměstek předsedy s. Messenský. Konstatoval, že rozpočet národního výboru se plní dobře. V některých položkách překročeny příjmy (zvýšená návštěvnost kina). Nejsou zaplaceny poplatky hřbitovní a vázne příjem z daně zemědělské. Provozovny NV vykazují zisk, ale plánovaná hrubá výroba ve výši 1.000 000 Kčs splněna nebude. Je třeba zřídit prádelnu. Programový plán plněn. V jedenáctiletce se provádí instalace ústředního topení, nejasná je stavba tělovýchovného střediska. Do konce roku bude provedena nákladem 300 000 Kčs a dotace kina.
     V diskusi k referátům zajímali se členové MNV především o místní kino, koupaliště, rozšíření členské základny JZD, služby obyvatelstva, neobdělanou půdu, uliční výbory, cihelnu, rozpočet a nedostatečné zásobování města ovocem a zeleninou.
     Schválené usnesení: Rada místního národního výboru se zaměří na urychlení příprav ke stavbě mateřské školy. Započne s hospodářsko technickou úpravou půdy. Zemědělci budou soustavně přesvědčováni o výhodách vstupu do JZD. Radě uloženo zajistit urychlenou přestavbu kina na promítání širokoúhlých filmů. Každý člen pléna navrhne ve svém obvodu jednoho občana do funkce člena uličního výboru. Rada musí soustavně sledovat postup prací na koupališti a zajišťovat přísun potřebného materiálu.
     Velmi bohatá a plodná plenární schůze byla ukončena ve 23 hod.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal