O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

21 žen s věkovým průměrem 49 let. Pro práci v rostlinné výrobě připadá v úvahu deset až třináct osob, na jednoho pracovníka připadá tedy 10 ha. Výkony pomáhá zvládat mechanizace a dobrá morálka družstevníků. Stav dobytka: 106 kusů hovězího, z toho 36 dojnic; od 39 krav očkováno 26 telat, z nichž žádné neuhynulo. Jarní mor vepřů způsobil velikou škodu uhynutím čtyř prasnic a 24 vepřů. Dnes má JZD 9 prasnic a 85 prasat. O dobrý stav v živočišné výrobě vepřů mají zásluhu družstevnice Žáková a Gregová. O hovězí dobytek dobře se stará Josef Svítil. Předsedkyní JZD je s. Skalníková.
Po jeho zprávě přečetl s. Břečka dopis rady KNV v Jihlavě a vyzval všechny přítomné, aby rozvinuly širokou diskusi k zemědělské otázce. Diskutoval s. Skalník o tom, že je třeba za zemědělci jít a přesvědčovat je, což učiní dvojice členů MNV, s. Mlíka, který poukázal na příklad JZD v Nové Vsi, s. Dvořáková, která připomněla, že pro vstup do JZD by měli agitovat především jeho dosavadní členové, s. Šteflová, která pro agitaci přislíbila pomoc Výboru žen, s. Konvalinka, který slíbil pomoc závodů, s. Beneš, který zdůraznil, že vstup do JZD je záležitostí politickou. Na závěr diskuse přečetl s. Skalník seznam zemědělců, ke kterým půjdou přesvědčovací komise, složené z členů MNV, Výboru žen a JZD.
Schválení usnesení: je nutno vynaložit vše, aby bylo v nejkratší době dosaženo rozšíření členské a půdní základny místního JZD. Dvojice členů MNV a ostatních občanů a zemědělců odborníků navštíví v nejbližších dnech zemědělce a pohovoří s nimi o vstupu do JZD. O výsledcích pohovorů podají zprávu místnímu národnímu výboru nejpozději do pondělí 2. září.
Po prvé v dějinách našeho města oslaven 7. září horníky Jáchymovských dolů. Den horníků Od osmi do jedenácti hodin koncertovala na náměstí hornická kapela. V 11 hodin se konala v kulturním domě slavnostní schůze, na níž vedoucí pracovníci závodu podali přehled o činnosti a odevzdali vyznamenání nejlepším pracovníkům, kteří dosáhli v celostátní soutěži prvních míst. Odpoledne uspořádána veselice s vystoupením Horáckého souboru písní a tanců a večer taneční zábava, při níž k tanci i poslechu zahrála hornická kapela dolu V. Nosek z Oslavan

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová