O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nepracují, aby buď na ní pracovali, nebo ji odevzdali státu.

25. srpna provedena ve 30. volebním obvodu doplňovací volba na místo člena místního národního výboru, uprázdněné úmrtím s. Josefa Beneše. Jeho nástupcem byl jednomyslně zvolen s. František Šebek.
29. srpna se konalo v aule jedenáctileté střední školy třetí plenární zasedání MNV, jehož se zúčastnilo 29 členů, 12 členek výboru žen, 8 členů představenstva JZD a 14 občanů.
Na zasedání složil slib nově zvolený člen MNV s. Fr. Šebek a s. Pácaltová, která se pro nemoc nezúčastnila ustavující schůze a slib dosud nesložila.
Předseda místního národního výboru s. Břečka provedl kontrolu usnesení z poslední plenární schůze a konstatoval, že všechny body usnesení až na sedmý, týkající se mandelinky bramborové, byly splněny. Potom podal zprávu o činnosti rady za období od posledního plenárního zasedání. Rada města tři schůze a jednala o převzetí kavárny po s. Benešovi, o postupu prací na stavbě ústředního topení v jedenáctiletce, o potřebě jedné učebny pro tuto školu (bude zajištěna v budově osmileté střední školy), o nezbytnosti zahájení stavby mateřské školy ještě v tomto roce a o možnosti přístavby k budově bývalé reálky. Na úseku zemědělském sledovala rada postup žňových prací, plnění dodávek a jednala se zemědělci o rozšíření členské a půdní základny JZD. Jednala také o schválení stavby tělocvičny, o budování koupaliště a o projednání dopisu rady KNV v Jihlavě ve věci rozšíření členské základny JZD společně s Výborem žen a s představenstvem JZD.
Podrobný rozbor o stavu zemědělství v Novém Městě na Moravě podal na schůzi inž. Beneš, který fakty a čísly prokázal výhody zemědělské velkovýroby družstevní proti soukromé malovýrobě. K tomuto bodu pořadu hovořil také účetní JZD s. Matoušek, který podal podrobnou zprávu o našem JZD. Z celkového novoměstského katastru 406 ha obhospodařuje JZD 160,23 ha, tedy asi jednu čtvrtinu. Orné půdy je 500 ha, JZD obhospodařuje 121. Členů je 29 (8 mužů a                                                                               

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová