O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pracuje 240 lidí. Proto JZD nestačí na špičkové práce a bude třeba rozšířit jeho členskou základnu. Závazky JZD. Pohnojí strojenými hnojivy 10ha luk, kompostem 2ha, močůvkou 2ha a mrvou 15ha orné půdy. Na státní nákup dodá 60g vepřového masa, 32.000 l mléka, 17.000 vajec a 300g brambor. Soukromý sektor pohnojí 19ha strojenými hnojivy, 8ha kompostem, 8ha močůvkou a 129ha chlévskou mrvou. Na státní nákup dodá 152 g vepřového a 53 g hovězího masa, 43.000 l mléka, 17.700 vajec, 167 g brambor a 380kg zrnin. Všichni zemědělci se zavázali provést veškeré práce v agrotechnických lhůtách. Plnění závazků k. 1. VII. vyhodnocena jako nejlepší ve žďárském okrese.
Potom podal s. tajemník ještě přehled stavu žňových prací v JZD i v soukromém sektoru, plnění akce -Z- a generálních oprav. V rámci akce čistoty města odpracováno 11.850 brigádnických hodin. Kladně zhodnocena práce komisí MNV a konstatováno, že i Výbor žen úspěšně rozvíjí svoji činnost.
Na to jednatel sjezdové komise ředitel v. v. Josef Tulis informoval přítomné o sjedu abiturientů, rodáků a přátel Nového Města. Uvedl, že všichni účastníci byli velmi spokojeni a čistota a pořádek ve městě se jim líbily právě tak jako pokroky ve výstavbě za poslední léta. Sjezd byl organizačně dobře zvládnut a přispěl podstatnou měrou k propagaci našeho města. O finančních záležitostech sjezdu podal zprávu s. Messenský, který navrhl, aby pozice národních podniků Chirana a Sport, které byly na sjezdové výstavě, byly přeneseny do Horáckého muzea.
Diskuze k předneseným referátům se týkala zařadění stavby tělocvičny do investic, stavby ústředního topení v budově JSŠ, záležitosti 247ha zemědělské půdy, na které majitelé nepracují, rozšíření členské základy JZD a mandelinky bramborové, vedle ještě řady otázek dalších, ovšem méně významných.
Na závěr jednomyslně schváleno toto usnesení: provést pohovor se zemědělci o vstupu do JZD, zajistit činnost tiskové komise, požádat radu KNV o zařadění stavby tělocvičny do investičních prací, postarat se o dokončení stavby ústředního topení v budově jedenáctiletky, zjistit příčinu znečišťování veřejných toků a rybníka Kazmírovce, zajistí akce proti mandelince bramborové, převést finanční prostředky z akce stavba tělocvičny na stavbu koupaliště, projednat s majiteli půdy, na                                                                           

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová