O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

7. srpna se konala druhá plenární schůze MNV v zasedací síni za účasti 27 členů, člena KVN s. R. Remeše, členů ONV s. inž. Milky a dr. Rýdlové, jednatele sjezdové komise J. Tulise a kandidáta MNV s. F. Šebka.
Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, otázky zemědělské, záležitosti kulturní a sjezd abiturientů, rodáků a přátel Nového Města na Moravě, diskuze a usnesení.
Rada zasedala od poslední plenární schůze jedenáctkrát. Na každém zasedání projednávány otázky zemědělské, plnění dodávek a činnosti JZD. Rada se usnesla hovořit o vstupu do JZD se zemědělci S. Košíkem, F. Košíkem, J. Šírem, F. Danielem, F. Petrem, K. Sokolíčkem a F. Formánkem. Organizována akce hledání mandelinky bramborové. Po zemřelém veliteli místní jednoty požární ochrany J. Benešovi jmenovala K. Beranovského staršího. S ním probrána bezpečností opatření a ochrana kravína a úrody o žních. Na úseku kultury sledovala a zajišťovala rada sjezd abiturientů, rodáků a přátel našeho města. Schválila návrh, aby byl pořádán v letním období každoročně jako Novoměstský kulturní červenec. Rada se dále usnesla u příležitosti výročí osvobození našeho města Rudou armádou vyhodnotit a odměnit žáky zdejších škol všech stupňů za nejlepší práce umělecké, kulturní, hudební a sportovní. Rozhodla převzít do správy MNV kavárnu po zemřelém J. Benešovi, upravit vozovku v Aleji a v ulici Smetanově a Monseově, provést generální opravu veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Jednala s Vývojovým závodem státního rybářství v Praze o provedení stavby hráze u nového koupaliště. Podnikla kroky v záležitosti stavby tělovýchovného střediska, výstavby dalšího průmyslového závodu a bytů pro Jáchymovské doly.
O zemědělských otázkách referoval tajemník s. Skalník. Informoval především o soutěži s městem Žďárem, která se týkala průběhu jarních, letních a podzimních prací, plnění plánu živočišné výroby, čistoty města a plnění akce -Z-. Jarní zemědělské práce byly provedeny včas a kvalitně. Letní práce, kosení a sklizeň sena a oborávka brambor vázly; vadilo nepříznivé počasí. Porosty obilí jsou pěkné a lze očekávat dobou úrodu. JZD obhospodařuje jednu třetinu orné půdy katastru a má třicet členů, z toho sedm mužů. Na dvou třetinách soukromého sektoru                                                                

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová