O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ložili přítomní členové předepsaný slib, jehož text přečetla s. Pohanková. Po složení slibu zahrál s. dr. Mikulec na varhany státní hymnu.
V šestém bodu pořadu ustavující schůze zvolen jednomyslně na návrh s. Vítka novým předsedou MNV dosavadní předseda s. Josef Břečka. Ten se ihned ujal řízení schůze, přijal z rukou s. Pohankové odznak předsedy a v krátkém proslovu poděkoval za projevenou důvěru se slibem, že bude plnit všechny úkoly a pracovat ve prospěch města. Potom jednomyslně zvolen tajemníkem MNV s. František Skalník, náměstkem předsedy s. Miloš Messenský a za členy rady s. Emilie Kuchařová, Karel Mádle, Vladimír Černý, František Procházka, Berta Pohanková a Jan Mokrý.
Po provedení volby rady místního národní výboru zvoleni jednomyslně předsedové a členové stálých komisí, první voleni jednotlivě, druzí hromadně. Zvoleni: v komisi zemědělské předsedou inž. L. Beneš, členy F. Vítek, J. Petr, J. Skalníková, A., Petrová, J. Mlíka, J. Líbal, J. Topinková, K. Sokolíček, F. Procházka, M. Žáková, O. Německý a J. Šír. V komisi pro místní hospodářství předsedou F. Konečný, členy. R. Mokrá, J. Šincl, J. Hlava, J. Jaroš, O. Palínková, J. Beneš, K. Suchý a O. Kutilová. V komisi bytové předsedou V. Kopáček, členy K. Mádle, M. Lorencová, F. Němec, L. Brož, K. Palínek, J. Háje, R. Sáblíková a H. Figuráková. V komisi finanční předsedou J. Husák, členy J. Mokrý, B. Hlaváčková, S. Kotlář, M. Kreps, J. Janovská a J. Dvořáková. V komisi školské předsedou inž. A. Nezveda, členy E. Kuchařová, J. Rozsypal, dr. R. Rýdlová, R. Mrázková, A. Pohanka, F. Litochlebová, J. Maděra, V. Hradecká. L. Havlíček a J. Jaroš. V komisi kulturní předsedou M. Kotlář, členy R. Svačina, V. Bílek, J. Tulis, J. Rozsypal, L. Trávník, J. Puchýřová, P. Kopáček, S. David, K. Bukovský, J. Uher, A. Kaláb a A. Podloucký. V komisi tiskové předsedou S. Dvořák, členy O. Německá, M. Hospes a S. Došla. V komisi trestní předsedou J. Břečka, členy J. Mokrý, F. Skalník a K. Palínek. V komisi bezpečnostní předsedou J. Beneš, členy J. Kadlec, Z. Králíček a F. Šebek, A. Pohanka, A. Vališová a K. Sokolíček. V komisi pro obchod předsedou L. Havlíček, členy M. Pácaltová, M. Kakačová, M. Boháčová, F. Doležalová, R. Sáblíková, H. Marková a V. Slabá. V komisi zdravotní předsedou J. Škavrada, členy J. Kučera, B. Pohanková, P. Weigl, M. Macková, J. Lieberzeitové                                                                                          

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová