O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

8. května ve slavnostní síni jedenáctileté střední školy. Zúčastnilo se jí 33 nově zvolených členů (pro nemoc omluveni s. Kopáček s. Pácaltová), zástupce ONV s. Stanislav Kotlář a s. Antonín Velín, za OV KSČ tajemník s. Maruš a 22 občanů.
Schůzi zahájil dosavadní předseda MNV s. J. Břečka přivítáním přítomných. Po kulturní vložce pionýrů jedenáctileté střední školy přikročeno k vlastnímu pořadu schůze, na němž byla volba mandátové komise, zpráva předsedy MNV o opatřeních rady po volbách a úkolech, které minulý národní výbor nedokončil návrh mandátové komise na ověření platnosti volby členů národního výboru, složení slibu, volba předsedy, náměstka, tajemníka a ostatních členů rady, volba předsedů a členů stálých komisí, zajištění volebního programového plánu soutěží a závazků ke 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a závěr. Potom s. Břečka zhodnotil výsledek voleb a uvedl, že s výsledkem můžeme být spokojeni, poněvadž je příznivější než při volbách minulých, i proto, že prokázal, že naši občané volbou ukázali, že chtějí mír a tím i možnost klidně pracovat pro blaho našeho města i celé republiky.
Nato se ujalo řízení schůze s. B. Pohanková, která jmenovala zapisovatele dnešní schůze a ověřovatele zápisu. Po zvolení mandátové komise ve složení s. V. Černý, inž. L. Beneš a J. Kučera, která se odebrala do vedlejší místnosti, aby prozkoumala volební spisy a zjistila, zda všichni zvolení členové národního výboru jsou volitelní a zda byli řádně zvoleni, podal předseda odstupujícího národního výboru zprávu o opatřeních rady, učiněných po volbách, a o úkolech, které národní výbor nedokončil. Oznámil v ní, že rada zadala vypracování technické a projektové dokumentace komunikace na Beranici, schválila projekt nově budované elektrické trasy na Dukle, zabývala se plněním dodávkových úkolů a schválila provozní řád v cihelně. K nesplněným úkolům patří výstavba koupaliště v Ochoze, úprava cesty na Výhledech, dokončení úpravy Monseovy ulice, úprava komunikace k obytnému domu Chirany, příprava stavby komunikace na Beranici a dokončení úpravy botanické zahrady u jedenáctileté střední školy.
Po zprávě mandátové komise, ve které bylo konstatováno, že všichni zvolení kandidáti dostali zákonem stanovený počet hlasů a že jsou volitelní, a podán návrh, aby místní národní výbor volbu všech 35 nově zvolených členů schválil,                                                                              

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová