O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

10. V. zástupkyně česl. Červeného kříže s. Pohanková, 14. V. zástupce místní jednoty požární ochrany, 16. V. jednatel městského výboru KSČ s. Uher, 18. V. s. Novák a 19. V. s. Konvalinka. Texty všech proslovů jsou uloženy v archivu místního rozhlasu. Samostatnou výzvou k volbám obrátili se k obyvatelstvu města také primáři a vedoucí oddělení OÚ NZ doktoři Komínek, Rozhon, Hendrych, Pospíšilík, Dolínek, Odehnal, Fáber a Konečný. Mimoto informoval městský rozhlas v pravidelných relacích voliče o jednotlivých ustanoveních volebního zákona, k nimž podával potřebné vysvětlení.
Volební akt byl zahájen ve vkusně vyzdobených volebních místnostech v neděli 19. května v šest hodin ráno a skončil uzavřením uren v 18 hodin. Voliči odevzdali své kandidátky z největší části manifestačně už v dopoledních hodinách. Ti, kdož ze zdravotních důvodů se nemohli zúčastnit voleb v určených místnostech, odvolili doma, kam se za nimi dostavili s volební urnou členové jejich obvodních volebních komisí. Před volebními místnostmi zpestřovali během voleb jejich radostný ráz školní a svazácké soubory zpěvem a hudbou.
Po provedeném sčítání hlasů a ověření správnosti a platnosti voleb městskou volební komisí byl ohlášen výsledek voleb do místního národního výboru. Za jeho členy zvoleni stoprocentní většinou odevzdaných hlasů tito občané našeho města: Josef Břečka, Josef Konvalinka, Rudolf Svačina, Božena Sáblíková, Marie Žáková, Emilie Kuchařová, Vladimír Černý, Marie Pácaltová, Milan Kotlář, Josef Jaroš, Miloš Messenský, František Procházka, Marie Lorencová, Stanislav Vališ, Josef Hájek, Josef Husák, Ladislav Havlíček, Václav Kopáček, Oldřich Německý, Františka Doležalová, Jan Mokrý, Alois Novotný, inž. Lubomír Beneš, Josef Zpěvák, Jan Škavrada, Karel Mádle, Josef Kučera a Jiřina Lieberzeitová. 98% odevzdaných hlasů obdržela Berta Pohanková, František Konečný, František Skalník, Josef Beneš a Jan Šincl, 97% Jiří Mareček a František Vítek. Celkem zvoleno 35 členů MNV, z toho 27 mužů a 8 žen. Podle sociálního složení 8 dělníků, 3 rolníci, 10 úředníků, 1 technik a 13 ostatních pracujících.
Ustavující schůze nově zvoleného místního národního výboru se konala

Rok: 
Tagy: