O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v devět hodin dopoledne před tribunou na Vratislavově náměstí žactvo novoměstských škol, složky Národní fronty, masové organizace a pracující ze závodů. Po krátkém projevu předsedy městského výboru Národní fronty odebrali se účastníci v průvodu na místní hřbitov, kde byly na hroby rudoarmějců položeny věnce a památka bojovníků za osvobození naší vlasti i našeho města uctěna pietním vzpomínkovým projevem.
Volby do národních výborů dne 19. května
Poněvadž v r. 1957 uplynulo zákonem stanovené volební období orgánů lidové správy, vypsala vláda republiky dna 19. května 1957 nové volby.
Předvolební příprava začala už v únoru, kdy se rada místního výboru usnesla zřídit podle 48§ zákona a volbách do národních výborů a se schválením rady ONV místní volební komisi a čtyři okrskové volební komise, společné pro volby do národních výborů všech stupňů (ONV a KNV). Jejich složení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 19. března uspořádal městský výbor Národní fronty v sále sokolovny veřejnou schůzi, na které zástupce krajského výboru NV přednesl referát k nadcházejícím volbám. Schůze se zúčastnili agitátoři, členové volebních komisí a hodně občanů.
Začátkem dubna zahájily činnost jednotlivé volební komise. Podle usnesení rady MNV z 15.února utvořeny pro volby čtyři volební okrsky. První pro volební obvod 1. až 11. Se střediskem v sokolovně, druhý pro obvod 12. až 21. V budově osmileté střední školy, třetí pro obvod 22. až 35., do něhož začleněny obce Nová Ves a Petrovice, v kulturní místnosti okresní nemocnice.
Koncem března začaly pravidelné relace městského rozhlasu k volbám, na nichž promluvili představitelé KSČ, lidosprávy a masových organizací. Tak 28. III. přednesl svůj projev předseda MNV s. Břečka, 6. IV. předseda městského výboru NF s. Novák, 11. IV. Předseda městského výboru KSČ s. Konvalinka, 19. IV. Jednatel městské odbočky SČST s. dr. Mikulec, 25. IV. jednatelka výboru žen s. Německá, 29. IV. ředitel osmileté střední školy s. Kotlář, 7. V. ředitel jedenáctileté střední školy s. Kreps,

Rok: 
Tagy: