O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Začátkem února byly zveřejněny návrhy zákonů o národních výborech, které doplní a postaví na novou základnu právní působnost národních výborů. Současně bylo ohlášeno datum voleb do nových krajských okresních a místních národních výborů, které se budou konat v květnu 1954. Návrhy zákonů mají nejdříve projít širokou diskusí občanů na veřejných schůzích, podle výsledků diskuze doplněny a teprve pak předložený Národnímu shromáždění Československé republiky k debatě a ve schválení v konečném znění.
Ve dnech 29. – 31. ledna se konaly v Novém Městě na Moravě lyžařské závody“ O velkou cenu Českomoravské vysočiny“, jichž se zúčastnili někteří z našich nejlepších lyžařů – běžců a sdruženářů a velmi mnozí hosté. Byly zahájeny v pátek 29. ledna besedou se závodníky, z níž vysílal záběry i československý rozhlas. V závodě v běhu na 5 km zvítězila po zajímavém boji Mečířová z Ústředního domu armády, na 15 km byl první Malínský za Spartaku Vrchlabí před Prokešem z Ústředního domu armády. Ve sdruženém závodě o Velkou cenu Vysočiny zvítězil Voňka z Ústředního domu armády před zdejším závodníkem Markem a před ing. Šablaturou z Tatranu Harrachov.
Dne 4. února 1954 konala Krajské odbočka pro šíření politických a vědeckých znalostí přednášku Zdeňka Němce z Jihlavy „Jak vzniklo a vyvíjelo se náboženství.“ Přednáška, konaná v Kreslírně osmiletky, byla však jen velmi slabě navštívena a také diskuse o jedné z nejpalčivějších otázek dneška byla velmi slabá.
Dne 11. února byla konána veřejná schůze, jejímž hlavním bodem programu byla diskuse k návrhům zákonů o národních výborech. Schůze, která se konala tentokráte v sále kina, byla velmi slabě navštívena. Účastnilo se jí pouhých sto občanů. Hlavním projev přednesl předseda ONV s. František Padalík, práci MNV za minulý rok zhodnotil v obsáhlém
Tagy: lyžařské závody, přednáška
 

Rok: