O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rok 1954 začal krásným zimním počasím, napadlo dostatečné množství sněhu a teploty se pohybovaly v prvních lednových dnech kolem 10 stupňů Celsia pod bodem mrazu. Takřka každou neděli se konaly v našem krásném městě lyžařské závody, neboť většina sportovních organizací z Jihlavského a Brněnského kraje pořádá svoje lyžařské přebory právě u nás.
Na schůzi místního národního výboru, které se konala dne 8. ledna, bylo provedeno za řízení předsedy s. Josefa Břečky hodnocení práce rady, plena a jednotlivých komisí. Zprávu podal tajemník MNV s. František Skalník, který ve své zprávě doložil, že rada i komise MNV pracují dobře a plní své povinnosti odpovědně, že však nelze totéž říci o plenu, které se scházelo nepravidelně a někteří členové neprojevili vůbec zájem o záležitosti města. Je však třeba, aby i rada MNV byla více iniciativní. Politický, hospodářský i kulturní život v našem městě by mohl být daleko bohatší, kdyby rada MNV sledovala důsledně plnění svých usnesení a kdyby všichni členové rady i plena spravovali svoje resorty opravdu odpovědně.
Dne 21. ledna bylo vzpomenuto v kulturním domě OÚMZ 30. výročí zakladatele prvního socialistického státu světa, Sovětského svazu, Vladimíra Iljiče Lenina. Pořad slavnosti sestával z čísel recitačních, zpěvních a z proslovu a byl navštíven asi 250 občany.
V druhé polovině ledna a začátkem února bylo jasné, mrazivé počasí, teplota v tomto období nevystoupila nikdy nad 15°C. Mnoha občanům zamrzlo vodovodní vedení a projevil se nedostatek vody. Důsledkem velkých mrazů byly i značné ztráty elektrické energie, v dopravě musila být provedena restrikce některých vlakových a autobusových spojů.
 

Rok: