O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

střediska a zajistit pořádek při zavážení prostoru za kolejemi u nádraží, aby nedocházelo k znečišťování okolního prostoru a komunikací.
Oslava Svátku práce
Přípravy k tradiční oslavě Svátku práce konal místního národní výbor a městský výbor Národní fronty už od počátku měsíce dubna. V rozhlasové relaci dne 14. , 15. a 16. dubna vyzváno obyvatelstvo města ke generálnímu jarnímu úklidu domů, ulic, náměstí i všech ostatních soukromých i veřejných prostranství. V této souvislosti proveden také sběr odpadového materiálu. Výzva opakována ještě jednou před velikonočními svátky, kdy k čištění města nastoupili žáci novoměstských škol, členové masových organizací a pracující z novoměstských závodů. Až na malé výjimky uposlechli výzvy všichni občanů, a tak se vzhled města zastkvěl opravdovou čistotou.
V předvečer svátku dokončena výzdoba náměstí, hlavních ulic i soukromých domů v ulicích vedlejších. Postaveny stožáry s vlajkami, domy bohatě vyzdobeny obrazy, nápisy, transparenty a vlajkami právě tak jako skříně obchodů, které vyzdobeny jednoduše, ale ve většině případů vkusně a důstojně.
Prvomájové ráno ohlásil v šest hodin budíček městského rozhlasu, který potom vesele vyhrával pochody a taneční skladby až do osmi hodin, kdy u nemocnice začalo řádění slavnostního průvodu pracujících z města i z okolních vesnic. Ten se vydal v 9 hodin na pochod novoměstskými ulicemi za doprovodu několika hudeb a za radostného zpěvu a jásotu všech účastníků. Po příchodu na Vratislavovo náměstí přednesl z pěkně vyzdobené tribuny zástupce KV Národní fronty slavnostní prvomájový projev. Po skončení slavnosti vyhrávaly na náměstí hudby a pěvecké a taneční soubory předváděly své umělecké pořady. Za pěkného počasí se májové slavnosti v našem městě velmi pěkně vydařily.
Oslava 12. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou
V předvečer Dne vítězství uspořádala tělocvičná jednota Slovan v sále sokolovny tělocvičnou akademii. Dne 9. května shromáždilo se
 

Rok: