O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ve vedení provozoven místního národního výboru.
Potom probral s. Messenský v obsáhlém referátu návrh výhledového plánu MNV na léta 1957 až 1960, jak byl vypracován na základě připomínek občanů, přednesených na schůzích ve volebních obvodech. V závěru referátu poukázal na vykonanou práci v uplynulém volebním období a zmínil se o finančních zdrojích k úhradě plánovaných akcí.
V diskusi navrženo zřízení opravny lyží v rámci provozu MNV, uspořádání sbírky při sjezdu rodáků a přátel Nového Města na Moravě na postavení chaty na Harusově kopci a urychlené postavení hotelu u koupaliště. Dále diskutováno o potřebě výstavby nových hotelů a nocleháren, uvolnění hotelových pokojů, obsazených zaměstnanci Jachymovských dolů, a o vykácení stromů v botanické zahradě u budovy bývalé reálky. Na oba diskusní příspěvky odpověděl předseda MNV s. Břečka, který také informoval přítomné o problému staré evangelické fary na Komenského náměstí, kterou komise pro výstavbu neuznala za nutnou ke zbourání, což je ovšem stanovisko těžko pochopitelné, když jde o budovu památkově nevýznamnou a z důvodů komunikačních k odklizení naprosto nezbytnou. Budovu získala mlékárna, která ji potřebuje k rozšíření svého provozu. Dále vzneseny v diskusi dotazy na připravenost strojů státní traktorové stanice pro jarní práce, na stavbu lyžařského můstku u Škrobárny, vybudování čekárny u stanoviště autobusů, vysázení stromů na silnici k Pohledci, na vyhlídce a u hřbitova, provedení regulace potoka od jatek, možnost utvoření stavebního družstva, upravení dna rybníka Klečkova a na bezpečnost dopravy ve městě.
V závěru schůze jednomyslně schválen výhledový plán a následující usnesení: 1) Vyzvat občany, aby připravili odpadový materiál pro sběr. 2) Kontrolovat měsíčně plnění soutěže mezi národními výbory v Novém Městě a ve Žďáře. 3) Vyzvat členy MNV, aby působili na zemědělce pro vstup do JZD. 4) Usilovat o to, aby místní národní výbor podporoval výstavbu bytových jednotek, dostavbu hřiště a úpravu okolí kulturního domu, národní podnik Chiranu ve výstavbě továrny, bytových jednotek a budovy pro závodní učňovskou školu, aby dokončil stavbu vozovky na Beranici a úpravu vozovky ke koupališti, aby popularizoval svoji práci v rozhlase, v tisku a na vývěsní tabuli a aby požádal SNB o konání pořádkové služby při průvodech městem a pohřbech.
 

Rok: 
Tagy: