O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a 1958 přes všechno úsilí předsedy MNV s. Konvalinky i tajemníka MNV s. Skalníka provedeny nebyly a veškerá snaha se ukázala marnou.
Proto se v lednu r. 1962 rada MNV usnesla upustit od neustále opakovaných a přitom nesplněných výzev s. Krepse, aby svoji povinnost jako bývalý městský kronikář splnil a záznamy za léta 1957 a 1958 doplnil, dále na něm už nic nevymáhat a pověřit nového kronikáře, s. dr. Mikulce, aby kroniku doplnil. Přes určité potíže, způsobené značným časovým dostupem (šest let) od událostí, které měly být už dávno zapsány, byly chybějící záznamy událostí z let 1957 a 1958 provedeny, koncept zápisy byl přečten a schválen na zasedání letopisecké komise, která se konala za přítomnosti předsedy MNV s. J. Konvalinky dne 13. září 1962 a dne 20. září 1962. Tím byla s konečnou platností ukončena trapná záležitost městské kroniky a bylo možno přikročit k provedení konečných zápisů za léta 1957 až 1961 do pamětní knihy.

Rok: