O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Koncem roku 1958 resignoval na funkci městského kronikáře ředitel jedenáctileté střední školy v Novém Městě na Moravě, soudruh Miloš Kreps. Rada místního národního výboru jmenovala proto novou letopiseckou komisi v tomto složení: dr. Josef Mikulec, učitel průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou – předseda komise a městský kronikář; členové komise: Josef Koudela, učitel osmileté střední školy v Novém Městě na Mor., Stanislav Srnský, učitel osmileté střední školy, František Brázda, zaměstnanec n. p. Chirana v Novém Městě na Mor. a Emil Srnský, fotograf v Novém Městě na M.
Počínajíc prvním lednem 1959 přešla tedy péče o kroniku Nového Města na Moravě a ideově politická odpovědnost za její řádné, pečlivé a spolehlivé vedení na tuto komisi. V ustavující schůzi, konané 12. března 1959, zavázali se členové komise plnit svůj úkol s plnou svědomitostí a odpovědností. Rozdělili si jednotlivé dílčí úkoly a rozhodli se, že se nejméně dvakrát do roka sejdou, aby si porovnali své záznamy a zjišťovali, zda je všechno důležité, co se ve městě odehrálo, zaznamenáno. Dále se komise zavázala, že vždy do konce únoru následujícího roku vypracuje konečné znění zápisu do kroniky, které po projednání a schválení radou MNV bude kronikářem zapsáno.
Hned po ustavující schůzi dal se předseda společně se členy komise do práce. Po ukončení kalendářního roku 1959 byly dílčí záznamy členů porovnány a předsedou vypracován koncept konečného znění, které po konečné úpravě a schválení, provedeném na zasedání komise koncem února 1959 za přítomnosti tajemníka MNV soudruha Skalníka, mělo být zapsáno do kroniky. Poněvadž však s. Kreps záznamy za léta 1957 a 1958, kdy ještě funkci městského kronikáře vykonával, během r. 1959 neprovedl, nemohl být zapsán ani rok 1959, přestože záznamy za tento rok byly už schválené. Proto rada MNV požádala s. Krepse, aby chybějící zápisy za r. 1957 a 1958 provedl. Přes četné písemné i ústní urgence i sliby, že se tak do určitých termínů stane, uběhl rok 1960 a 1961 a slíbené  záznamy za léta 1957

Rok: 
Tagy: