O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Na sto procent a zbytek ve vepřovém a hovězím mase bude celkem snadno splněn. Celá řada drobných zemědělců s výměrou do padesáti arů však předepsané dodávkové povinnosti neplní, bude proto třeba tyto rolníky přesvědčit o vstupu do JZD. I vlastní práce místního národního výboru se dařila, jen uliční výbory se nepodařilo zaktivizovat. Účast na shromážděních byla celkem malá a jen několik málo občanů se zajímalo o záležitosti a hospodaření místního národního výboru. Poté podali zprávy o činnosti předsedové jednotlivých komisí.
Dnem 31. prosince byla přes veškerou snahu členů rady a plena místního národního výboru i městského výboru KSČ zrušena pobočka Státní banky v Novém Městě na Moravě. Místnosti, který pobočka měla, byly přiděleny jako úřední místnosti Brněnským rozvodným energetickým závodům v Novém Městě na Moravě. 

Rok: