O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ované práce našlo více pochopení u obyvatel města. Mnoho akcí tím nemohlo být uskutečněno, jako je např. stavba tělovýchovného střediska a nářaďovny.
Ve dnech 15. -16. prosince 1956 pořádaly státní a družstevní obchodní prodejny v kulturním domě vánoční trhy Dědy Mráze, které byly navštíveny četnými občany z města a nejširšího okolí. Na trzích se prodalo nejrůznějšího zboží za několik set tisíc Kčs, což je samo o sobě dokladem vysoké životní úrovně našeho lidu.
Koncem roku zintenzivnily Jáchymovské doly provádění kutacích prací v obvodu bývalého novoměstského okresu, takže správa i vedení pobočného závodu Jáchymovských dolů bylo umístěno v Novém Městě na Moravě. Přineslo to jisté potíže hlavně s ubytováním několika set zaměstnanců, pro něž byly zabrány místnosti téměř ve všech hotelech ve městě i části některých soukromých bytů. Výsledky kutací činnosti nejsou zatím podrobně známy.
Dramatický soubor závodního klubu okresního ústavu národního zdraví a nár. podniku Chirana předvedl dne 26. prosince 1956 za veliké účasti obecenstva klasickou veselohru českého dramatika Ladislava Stroupežnického Paní mincmistrová.
Na poslední plenární schůzi místního národního výboru, která se konala dne 27. prosince za účasti předsedy ONV s. Františka Padalíka, přednesl zprávu o činnosti MNV v roce 1956 náměstek předsedy MNV s. Miloš Messenský. V zemědělské oblasti přes všechnu nepřízeň a zkrácení vegetační doby bylo všechno obilí včas a dobře sklizeno a až na několik brázd byly sklizeny i všechny brambory a řepa. Celková úroda byla poměrně dobrá, takže i dodávkové úkoly se dobře plnily. Průměrný vývoz z 1 hektaru žita činil 25 centů, ječmeny sypaly poměrně málo. Sklizeň brambor byla velmi dobrá, průměrně 160 metrických centů na hektar. Už k 1.prosinci byla dodávka většiny zemědělských produktů splněna

Rok: