O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nahy kapitalistů z Anglie a Francie o okupaci svobodného Egypta. Byly o to srdečnější, upřímnější a dokázaly znovu naše nerozlučné přátelství se zemí socialismu, se Sovětským svazem. Slavnostní projev k zahájení oslavy přednesl tentokráte poslanec Národního shromáždění ing. Zdeněk Smékal ze Žďáru nad Sázavou. V rámci veřejné oslavy 39. výročí Velké říjnové socialistické revoluce vykonali pionýři 3. tříd obou středních škol ve městě pionýrský slib, v místním kině proběhl program sovětských filmů, bylo provedeno několik výstavek sovětské literatury a vědy. Svou lásku k státům socialistického bloku a snahu pomoci pracujícím Maďarské lidové republiky odstranit všechny škody způsobené kontrarevolučním pučem dokázali naši pracující ve sbírkách, které proběhly ve všech našich závodech, podnicích a školách a již se zúčastnili všichni naši občané. V rámci měsíce přátelství byla konána v pátek dne 30. listopadu 1956 v kreslírně osmileté střední školy přednáška učitelky Anastázie Andělové o zážitcích z cesty po Sovětském svazu. Přednáška, doplněná filmy, byla velmi zajímavá a byla četně navštívena.
Koncem letošního roku bylo přikročeno ke stavebním opravám v jedenáctileté střední škole. V říjnu byl opraven plot školního cvičiště, v listopadu bylo přikročeno ke stavbě ústředního topení v budově školy nákladem 520.000 Kčs podle projektu ing. Kellera a k instalaci sanitního zařízení, které projektoval ing. Antonín Fousek z Brna, nákladem asi 230.000 Kčs. Provedení stavby převzal okresní stavební podnik ve Žďáře nad Sázavou (stavitel Jaromír Nečas), stavbou topení národní podnik Stavomontáže v Třebíči a instalací kotle Dimitrovy závody, národní podnik v Blansku. Při počátečních pracích pomohli hodně i členové Sdružení rodičů a přátel školy při jedenáctileté střední škole.
Hlavním bodem programu schůze plena místního národního výboru dne 15. listopadu byla zpráva předsedy MNV s. Josefa Břečky o plnění akčního programového plánu. S. předseda ve své zprávě konstatoval, že mohlo být uděláno mnohem více, kdyby se pro projektované a naplán-

Rok: