O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 232

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V prosinci byla vcelku mírná zima s teplotami kolem 0°. Teprve v poslední třetině došlo k podstatnějšímu poklesu teploty; 27.XII. naměřeno -10°, 30.XII. -14°. Bylo zamračeno a většinou klidno. Sněhu bylo poměrně málo; sněhová pokrývka asi 10 cm silná.

Koncept zápisu schválen letopiseckou komisí dne 17. července 1966.
Zápis do kroniky dokončen 10. srpna 1966.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová