O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 231a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Požáry. Také v r. 1965 bylo naše město ušetřeno katastrof, způsobených ohněm. Došlo pouze ke dvěma požárům, z nichž první, který vypukl dne 20. Května ve 22 hodin v kotelně pily Jihlavských dřevařských závodů (bývalá pila Kadlecova), byl objeven zaměstnancem závodu Kadlecem, který jako člen místní jednoty požární ochrany lokalizoval ohnisko požáru došlo ve 12 hodin dne 1. Září, kdy neopatrností dělníků pracujících na stavbě bylo ohněm zničeno veliká dřevěná hala, součást nově budovaného velikého závodu nár. podniku Sport za Novým Městem směrem k Pohledci. Členové naší jednoty požární ochrany zúčastnili se významných podílem na hašení požárů v okolí našeho města. Tak 14. Května v 18 hod. pomáhali uhasit veliký požár statku v Olešné, 17. Května ve 22.30 rodinného domku v Radešíně, 23. Června v 15, 30 veliký požár zemědělského objektu v Jimramovských Patovicích,, jehož hašení se zúčastnilo 14 požárnických sborů, 23. Srpna ve 23,30 požáru rodinného domku V Řečici a 6. Října požár kravína ve Vysokém. Povětrnostní poměry podle záznamů člena letopisecké komise s. Františka Brázdy. Leden. Teplota během celého měsíce byla spíše vyšší, než by odpovídalo lednovému normálu, a pohybovala se v rozmezí 0°- 11°.Jinak se po největší část měsíce pohybovala kolem -3°.Po celý měsíc nebyl zaznamenám sluneční svit. Neustále bylo zamračeno a oblačno s mírným větrem. Občas slabě sněžilo a sněhová pokrývka nepřesáhla 15 cm V únoru nebylo v teplotě podstatnějších rozdílů proti lednu. Byla jen o něco málo nižší a v průměru se pohybovala kolem -6°až -8°. Nejnižší (-19°) naměřena 6. Února v šest hodin ráno. Po celý měsíc bylo zamračeno s mírným větrem. Sněhové překážky přinesly více sněhu, takže souvislá vrstva dosáhla síly 20 cm. Ve dnech 25. a 27.II byly silné sněhové metelice, které způsobily sněhové závěje. V první třetině března se teplota udržovala pod bodem mrazu v průměru kolem -3°. Jen jednou bylo naměřeno -10°. Ve druhé a třetí třetině měsíce vystoupila teplota nad bod mrazu až do výše +11°(dne 30.III.( Zamračených a oblačných dnů byla víc než jasný. Dne 8. Března byla sněhová pokrývka ještě 30 cm silná, ale od 15.III. nastalo tání a sněhová pokrývka se stávala nesouvislou. Ku konci měsíce byly dešťové překážky a 30.III, po 17. Hodině byla krátká první jarní bouře. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová