O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 230b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

účasti našich spoluobčanů byla pohřbena 4. srpna na evangelickém hřbitově. V ranních hodinách dne 26. listopadu zemřel náhle po tragickém smrtelném zranění způsobeném neopatrným šoférem nákladního auta Uhelných skladů, zaměstnanec Státního statku v Novém Městě na Moravě, Adolf Vašík, ve věku 55 let. Byl pohřben za veliké účasti našich občanů na zdejším evangelickém hřbitově v úterý 30. listopadu.
Výstavba. V roce 1965 byl dokončen druhý věžový dům č. 731 se 48 betonovými jednotkami a třetí věžový dům č. 732 s 59 bytovými jednotkami. Postaveny byly rodinné domky čp. 571 na Dukle, 790 a 789 na Beranici, 746 na Výhledech, 589 pod Holubkou, 740 hájenka Státních lesů a 791další hájenka Státních lesů na Výhledech, 737, 739 a 744 na Výhledech, 574 na Dukle a 783 na Beranici. Dále dokončena přístavba závodu Sport u Dvořáků a započato se stavbou nového závodu Sport u Pohledce, dokončená dřevěná hala byla zničena požárem. Dokončena přístavba velkého sálu v Jednotném klubu pracujících a přístavba odborného učiliště nár. podniku chirana. Byla zahájena přestavba novoměstského nádraží. Započato s výstavbou nových jeslí a mateřské školy v ulici Drobného a hotelové ubytovny Jáchomovských dolů tamtéž. V květnu bylo započato s generální opravou Kostelíčka na katolickém hřbitově. Byla sňata stará šindelová střecha a na starou zachovalou, vazbu na nové latě položena krytina z poštorenských bobrovek. Stará, umělecky malá hodnotná vížka byla nahrazena velmi vkusnou a architektonicky cennou vížkou novou, kterou podle fotografie snad původní věžičky, pořízené stavitelem Šmídou, navrhl architekt Augustín Žlábek z Ústavu památková péče. Byla pokryta měděným plechem a velmi dobře doplňuje jednoduchou architekturu hřbitovního kostelíka. Nová vnější omítka a úprava vnitřku, vše pod dohledem ústavou památkové péče, bude provedeno v roce příštím. V srpnu bylo opraveno a doplněno zařízení na odbíjení hodin na věži katolického kostela na náměstí dr. J. Sekanina, které nefungovalo od první světové války, kdy byly zremizovány zvony. Celé hodiny odbíjejí na největším zvonu, čtvrti na prostředním. Zařízení provedl zdarma kovář Mrázek z Petrovic se svým pomocníkem Kučerou. V uplynulém roce asanovány domky čp. 295 (Šanderovat) a 330 (Peringrova), obojí na Jánské ulici a čp. 326 (Cíchova) na Výhledech. Bylo započato asancí starých domů na Malé ulici, aby se získalo místo na dokončení výstavby nového sídliště Jáchymovských dolů. Zrušení zahradnictví (Auderlíkovo) bylo přemístěno a nově vybudováno za nádražím na Troubkách. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová