O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 230a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a předseda svazu pro turistiku a cizinecký ruch při Městském národním výboru v Novém Městě na Moravě, s. František Hermann. Rozloučení se zvěčnělým zemřelým se konalo před sokolovnou dne 1. února v 10,30 hod., zpopelněním v brněnském krematoriu za účasti novoměstských přátel dne 2. Února.
Dne 3.února zemřela vdova po zesnulém akademickém malíři Karlu Němcovi, paní Anna Němcová. Byla pohřbena na hřbitově u Kostelíčka. Dne 5. března zemřel úředník Jaroslav Čech a 6. března ve vysokém věku 82 let vdova po významném sokolském pracovníku a profesoru tělocviku na bývalé novoměstské reálce Hüttlovi, paní Emanulela Hütttlová. Oba byli pohřební na novoměstském hřbitově. Řada náhlých úmrtí významných našich spoluobčanů pokračovala dalšími nenadálými ukončeními životní cesty. V pondělí 12. července v odpoledních hodinách zemřel náhle vynikající kulturní pracovník a ředitel zemědělské školy v. r. s. Vladimír Černý. Po čtyřicet let měl vedle svého občanského povolání jako úředník okresního hejtmanství a později jako učitel a ředitel zemědělské školy, za okupace vězněný pro ilegální činnost, veliký podíl na kulturním životě našeho města. Pracoval jako herec a režisér v ochotnickém divadle v Sokole a jako zpěvák v Pěveckém spolku Smetana, v posledních letech svého života jako obětavý předseda městského výboru Svazu Československa sovětského přátelství, jednatel jednotného klubu pracujících a tajemník odbočky Socialistické akademie. Politického života se zúčastnil jako člen rady městského národního výboru a agitační člen jako školské a kulturní komise. Pokrokového, osobně skromného, pracovitého, nezištného a nanejvýš obětavého a poctivého pracovníka na poli kultury a osvěty, který bude těžko nahraditelný, zachová naše město v trvalé a čestné památce. Rozloučení se zesnulým se konalo ve smutečně vyzdobené sokolovně ve čtvrtek 15. července ve 14. Hod. odpoledne. Život a zásluhy zemřelého včele ocenil ředitel střední všeobecně vzdělávací školy a předseda školské a kulturní komise MěNV s. R. Svačina. Smíšený a mužský sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana zazpíval slovy Foerstrovy, Dvořákovy a Beethovenovy a ženský sbor Krásnohorské Smetanův Západ. V mohutném průvodu doprovodili naši spoluobčané zesnulého na jeho poslední cestě až na konec. Nečasovy ulice, kde se s ním rozloučili s. dr. V. Komínek a L. Novák. Zpopelnění tělesných pozůstatků se konalo v brněnském krematoriu v pátek 16. července za veliké účasti osobních přátel zesnulého z Nového Města. Smuteční proslov měl duchovní československé církve František Rydva. Dne 31. července zemřela paní Helena Petrová, choť ředitele školy v. r Josefa Petra. Za veliké 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová