O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rada místního národního výboru se zabývala ve své schůzi dne 21. září za přítomnosti předsedy Svazu požární ochrany s. Aloise Pohanky otázkami požární ochrany. Mluvilo se i o nutnosti rozšíření počtu členů požárního sboru a v závadách, které je nutno častými protipožárními kontrolami odstraňovat.
Ředitelkou hudební školy byla jmenována dnem 24. září 1956 s. Alena Pavlů.
Kravín jednotného zemědělského družstva, který měl být předán družstvu do užívání už koncem srpna, nebyl pro nedostatek cementu dokončen, stejně jako nebyly provedeny jiné stavby a generální opravy, plánované na letošní rok.
Od 1. listopadu byla otevřena v Novém Městě na Moravě mistrovská zemědělská škola, která byla umístěna v místnostech zdejšího zámku po zrušené zdravotní škole. Ředitelem školy byl jmenován ing. Nerveda. Ve škole se bude vyučovat teoreticky od 1. listopadu do 31. března, jindy budou mít posluchači školy výrobní praxi, hlavně v socialistických výrobních závodech.
Městská odbočka Svazu československo-sovětského přátelství uspořádala v úterý dne 9. října 1956 v kreslírně osmileté střední školy výroční členskou besedu, na níž po kulturním programu, který připravili žáci jedenáctileté střední školy, byly provedeny volby funkcionářů pro příští funkční období. Předsedou pobočky byl na schůzi, jíž se zúčastnilo pouhých 15 členů, zvolen s. Josef Svoboda, vedoucí Uhelných skladů v Novém Městě na Moravě.
V sobotu dne 27. října 1956 se konala v kulturním domě za veliké účasti modní přehlídka brněnského Oděvnictví, kterou uspořádala Oděva, lidové družstvo krejčích v N. Městě na Moravě.
Letošní oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství byly připravovány a pořádány pod dojmem událostí v Maďarsku, kde se pokusily kontrarevoluční síly o násilný zvrat a zrušení lidové moci a

Rok: