O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

národním výborem hledací dny mandelinky bramborové, jichž se zúčastnili dospělí i školní mládež. Stejně tak bylo třeba zahájit neúsporný boj proti dalšímu nebezpečnému škůdci bramborových porostů, proti plísni bramborové postřiky mědnatými prostředky.
Při tělovýchovné jednotě Slovan v Novém Městě na Moravě byl koncem července 1956 ustaven tenisový oddíl.
Dnem 1. srpna 1956 byl jmenován na místo ředitele Jiřího Kvasničky, který odešel dnem 31. července na vlastní žádost na nové působiště do Jihlavy, novým ředitelem jedenáctileté střední školy v Novém Městě na Moravě s. Miloš Kreps, dosavadní učitel zdejší školy.
Schůze plena místního národního výboru dne 3. srpna jednala o přípravě žní a o jiných zemědělských otázkách a o stavbě tělovýchovného střediska. Bylo konstatováno, že akci bude lze jen těžko provést svépomocně, protože není možné, aby občané našeho města odpracovali na 350.000 brigádnických hodin. O celé věci bude třeba ještě jednat s KNV Jihlava, zda by nebylo možné umístit stavbu v příštím roce v investicích.
Žně se v letošním roce v důsledku dlouhé zimy a krajně nepříznivého počasí v červenci a v srpnu značně protáhly, takže teprve v druhé polovici srpna bylo možno začít se sečením a svozem obilí a obilí stále ve vyšších polohách na polích mnohde až do druhé polovice měsíce září. Stejně obtížná byla v letošním roce sklizeň brambor, která byla díky příznivému počasí zvládnuta až v měsíci říjnu za vydatné pomoci brigádníků, zejména školních dětí.
Dne 1. září odešla na jiné působiště ředitelka hudební školy v Novém Městě na Moravě Jarmila Procházková.
Na podnět rady MNV v Novém Městě na Moravě byla provedena akce, směřující k rozšíření členské základny JZD. Akce se však přes veškerou snahu nezdařila v žádoucím rozsahu, zejména se nepodařilo získat do družstva střední rolníky.

Rok: