O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 229b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

121 dětí. Toto číslo se týká narozených dětí z města a z obou osad. Pouze ve městě se narodilo 92 dětí, z toho 50 chlapců a 42 děvčat. V téže době zemřelo ve městě 35 našich spoluobčanů, z toho 17 mužů a 16 žen. Do města se přistěhovalo 280 lidí, z toho 149 mužů a 131 žen, vystěhovalo se 136, z toho 72 mužů a 64 žen. K 31. prosinci 1964 mělo město 5.638 obyvatel, k 31. prosinci 1965 5839, z toho 2834 mužů a 3005 žen.
Úmrtí významnějších občanů. Dne 1. ledna zemřel ve věku 75 let dlouholetý profesor kreslení na novoměstské reálce a významný kulturní pracovník, akademický malíř Alois Podloucký. Od r. 1926 působil v našem městě, při čemž jeho práce se neomezovala pouze na školu. Pracoval v osvětových institucích jako výtvarník, zpěvák a hudebník. Jako malíř zpodoboval hlavně svůj rodný kraj (narodil se v Zámku Žďáře) v jeho tvářnosti minulé i současné a svým uměním proslavil krásu Vysočiny, její přírody i jejího lidu. Svou celoživotní bohatou činností učitelskou a kulturně osvětovou se zapsal nemazatelně do historie našeho města. Rozloučení se zesnulým se konalo 5.ledna v deset hodin dopoledne ve vestibulu střední všeobecně vzděláva cí školy. Život, dílo a jeho práci vřelými slovy zhodnotil ředitel SVVŠ s. Rudolf Svačina. Smíšený a mužský sbor Pěveckého odboru Smetana, řízený s. dr. J. Mikulcem, zazpíval dva smuteční sbory, s. J. Grepl oblíbenou árii My cizinou jsme bloudili z Dvořákovy opery Jakobín a učitelka základní devítileté školy s. D. Palečková recitovala báseň Malíř. Pohřeb se konal téhož dne odpoledne v Zámku Žďáru. Pohřební obřady vykonal osobní přítel profesor Rudolf Towaudl, který se s ním také na hřbitově na Zelené hoře vroucně lidskými slovy rozloučil. Občanské a umělecké zásluhy prof. Podlouckého ocenili ještě s. Liml za Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sáz., akademický malíř Z. Novotný za Jihlavskou odbočku Čsl.svazu výtvarný ch umělců a s. Josef Večeřa za jeho novoměstské přátele.
Dne 12. ledna náhle zemřel významný sokolský, tělovýchovný a turistický pracovník, poručík SNV Josef Koňařík. Všichni, kdož jej znali, oceňovali jeho ochotu, s jakou se ujímal každé jemu svěřené práce, a jeho tichou, milou a družnou povahu, pro níž snad ani neměl osobních nepřátel. Přesto, že se narodil na Valašsku, přilnul k Vysočině a jejím krásám upřímnou a vřelou láskou. Rozloučení s ním v úzkém kruhu rodinném v brněnském krematoriu se konalo za početné účasti jeho novoměstských přátel dne 17. ledna, při němž život, práci i památku zesnulého srdečnými slovy ocenil bývalý novoměstský duchovní československé církve, Fr. Rydnal.
Dne 26. ledna opět náhle zemřel další významný sokolský a turistický pracovník

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová