O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 229a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sena. Pro mimořádně deštivé počasí narostlo na našich loukách a polích velmi mnoho trávy, takže lze očekávat vysokou sklizeň. Tu však je zapotřebí včas a beze ztrát dostat do bezpečí. Brigádnícká práce bude placena podle směrnic jednotlivých zemědělských závodů. O deset dní později obrátil se s obdobnou výzvou na naše spoluobčany státní statek. O relaci městského rozhlasu bylo v této souvislosti sděleno, že příznivější počasí dovolilo pokosit více luk, aby bylo sklizeno seno co nekvalitnější, bude třeba je včas složit do kup. A právě k této práci je zapotřebí hodně brigádnické výpomoci. Ve dne 30.VII. až 1.VIII. uspořádala místní organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva na hřišti u střední všeobecně vzdělávací školy výstavu králíků, holubů, ale i kožešinových zvířat. Výstava byla zahájena v pátek 30. července odpoledne zhodnocením vystavených zvířat a přiznáním cen a v neděli 1. srpna byly promítnuty odborné filmy. Pěknou a dobře uspořádanou výstavbu, na níž bylo možno některá vystavená zvířata si přímo zakoupit, navštívilo hodně odborných zájemců i ostatních obyvatel našeho města.
Dne 29. září vyhlásil odbor pro věci zemědělské okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou zákaz jakéhokoliv přesunu a prodeje brambor mimo dohodnutý nebo stanovený plánů. Ve smyslu této vyhlášky mohli uživatelé zemědělské půdy nad 0,30 ha a jednotlivě hospodařící zemědělců prodávat své přebytky až po splnění stanovených nebo smluvních nákupních úkolů, a to pouze nákupním organizacím. Postup prací na státním statku v Novém Městě na Moravě. Jarní práce byly zahájeny 9. dubna orbou a přípravou půdy. 12. dubna začato se setím ječmene a ovsa a práce ukončeny 3. května. Dne 8. Května zahájeno výsadba brambor a ukončena 10. června. O týden dříve 4. června bylo dokončeno setí lnu. První proorávky brambor zahájeny 7. července, druhé 27. července. Senoseč začalo 22. června a byla skončena 31. srpna. O den později začaly v tomto roce velmi opožděné žně. 1. září zahájen pokos zrniv a 2. září vyjely na obilné lány kombajny. Sklizeň zrniv skončila 8. října. S vybíráním brambor začato 8. října, práce ukončeny 30. října. Téměř současně s vybíráním brambor bylo 7. října zahájeno setí ozimů, které skončilo 30. října.
Stav obyvatelstva. V r. 1965 se narodilo v našem městě 105 dětí, k tomu třeba počítat 16 dětí, která se v tomto roce narodily rodičům do města přistěhovalým. Celkem tedy přibylo přirozenou měnou

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová