O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 228b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

21. března v Jednotném klubu pracujících přednášku o výživě a ochraně ovocných stromů, kterou proslavil známi praktik ovocnář s. Huňáček. 26. března oznámila zemědělská komise městského národního výboru, že všichni pěstitelé ovocného stromoví jsou povinni zajistit jeho ochranu postřikem chemickými prostředky. Mohou jej provést sami, anebo za pomoci státní traktorové stanice v Bohdalově, která provede postřik ve městě v nejbližších  dnech.
Na schůzi pléna městského národního výboru 31.III. byla podána zpráva o připravenosti novoměstských zemědělských závodů na jarní práce. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích má uloženu bramborovou sadbu v jednotlivých sklepech a její stav je dobrý. Krmné brambory jsou uskladněny v prostoru pod drůbežárnou a bude nutné ihned jich použít na krmení, aby nedošlo k dalším ztrátám. Jsou totiž hodně namrzlé. Množitelská sadba je pravidelně kontrolována pracovníky Výkupného podniku. Pokud jde o osiva, má družstvo ječmen přípraven, vyčištěn a namořen, oves pro nedostatek kapacity čističky dosud nevyčištěn, ale staví se tak v nejbližších dnech. Byla provedena oprava strojů, které jsou dobře uskladněny a připraveny k používání. Kontrola byla provedena městským národním výborem dne 12. března. Potřeba umělých hnojiv pro jarní práce je kryta. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci má bramborovou sadbu uskladněn v jednotlivých sklepech a je v pořádku, je připravena pro výsadbu na 35 hektarech. Osiva byla vyčištěna a namořena, stroje jsou dobře připraveny, potíže jsou se součástkami k pluku 4PZ-35 M. Kontrola připravenosti strojů provedena. Hnojiv pro jarní práce má družstvo k dispozici pouze 5%. Státní svátek v Novém Městě na Moravě má sadbové brambory zčásti uloženy pod kravínem, ostatní v lihovaře, stav je dobrý a je připravena sadba pro 11 hektarů. Přípravy na jarní práce byly skončeny. Osiva jsou připravena a namořena, chybí semeno lnu, krmné řepy a silážních pícnin. Hnojiva pro jarní práce jsou plně zajištěna. Kontrola připravenosti byla provedena členy místní komise lidové kontroly. Jarní práce v novoměstských zemědělských závodech byly zahájeny začátkem dubna. Dne 30. května uspořádala odbočka Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Jednotném klubu pracujících odbornou přednášku ředitele nár. podniku Vlněna v Bystrém v Poličky o chovu angorských králíků s praktickou ukázkou správného střihu králičí vlny. Dne 16. června obrátil se městský národní výbor v rozhlasové relaci na obyvatele města, aby podle svých sil a možností pomohli našim zemědělských závodů ve sklizni. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová