O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 228a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Košíkové žen. Turnaj, který se konal v tělovýchovném středisku, byl zahájen v pátek 9. dubna v 18,30 hod. a zúčastnily se ho oddíly jiskra Kyjov, Slávia – vysoké školy Praha, Slovan Bratislava a Lokomotiva Ústí nad Labem Startovalo několik státních reprezentantek. Dne 26. května sehráno na hřišti za sokolovnou přátelské fotbalové utkání mužstvo Lunického odborného učiliště z hradu Veveří s mužstvem Lesnického  odborného učiliště z Nového Města na Moravě. Před utkáním předvedli žáci našeho Lesnického učiliště společně se žáky Odborného učiliště Chirany skladbu pro III.spartakiádu, nazvanou Svou prací přetváříme svět a žáci lesnického odborného učiliště z Veveří skladbu Svazarmu, navazovanou Silní, odhodlaní připravení. Dne 3. října v 10 hod. dopoledne uspořádal lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Sokol přespolní běh lyžařů Vysočiny. Start byl u odborného učiliště Chirany a závodu se zúčastnili mladší dorostenci, a to hoši v běhu na 1500 m a dívky na 600 m, starší dorost hoši na 300 m a dívky 800 m a dospělí muži na 5000 m a ženy na 2000 m. V měsíci listopadu se v kraji i ve městě nebezpečně rozšířila epidemie chřipky. Při zdravotnické komisi Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. se utvořila protichřipková komise, která vyhlásila řadu zdravotních opatření, o nichž od 2. prosince informováno rozhlasem obyvatelstvo našeho města. Patřil k nim např. úplný zákaz návštěv v nemocnici, v dětských poradnách ošetřovány pouze děti nemocné a do 19. prosince zakázána všechna dětská filmová představení.
Zemědělství
Dne 15. února provedli pracovníci veterinární služby povinné očkování psů proti vzteklině. Dne 20. Února vyhlásila rada Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou ochranné opatření proti slintavce a kulhavce vzhledem k výskytu těchto chorob na území republiky. 10. Března upozornila rada městského národního výboru jednotlivě hospodařící zemědělce na ustanovení vládního usnesení č. 223/61, podle něhož je každý zemědělský závod povinen provést plánovanou obměnu osiv na celou plochu jedenkrát za tři roky a udržel si dále osivo k osetí ploch v potřebné osivové hodnotě po celé období. Zemědělcům nad dva hektary je poskytována možnost získat hodnotné osivo nákupem (týká se jařin i ozimů) na celou osevní plochu, a to bez protidodávky. Místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu uspořádala

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová